جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۸۷ بهمن ۲۰, یکشنبه

شوراى ملى افغانستان

ساختار شوراى ملى


شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند. هر عضو شورا در موقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد.

" ماده ٨۱ قانون اساسی"

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (ماده هشتاد و یکم) شورای ملی آنچنان که در قانون اساسی ترسیم شده است، متشکل از دو مجلس می‌باشد: ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) و مشرانو جرگه (مجلس سنا).

مسوولیت‌ها شورای ملی

شوراى ملی داراى صلاحيتهاى ذيل می‌باشد :

۱ - تصويب، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنينی،
۲ - تصويب پروگرامهاى انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادى و تکنالوژيکی،
۳ - تصويب بودجه دولتی و اجازه اخذ يا اعطاى قرضه،
۴ - ايجاد واحدهاى ادارى، تعديل و يا الغاى آن،
۵ - تصديق معاهدات و ميثاقهاى بين‌المللی يا فسح الحاق افغانستان به آن،
۶ - ساير صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسی.

"ماده نود قانون اساسی"

شورای ملی کنونی

شورای ملی از طریق اولین انتخابات آزاد در طی سی سال اخیر با اشتراک قابل ملاحظه (۵۳٪ ۱٢/۵ از جمله ۱٢/۵ ملیون رای دهندگان راجستر شده – ۴۳٪ زنان) به تاریخ ٢٧ سنبله سال ۱۳٨۴ تشکلیل گردید. حامد کرزی ریس جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ٢٨ ماه قوس سال ۱۳٨۴ اولین جلسه شورای ملی را افتتاح و مراسم تحلیف ۳۵۱ عضو هر دو مجلس را بجا کرد.

ولسی جرگه (مجلس نمایندگان)

ولسی جرگه دارای ٢٤٩ کرسی می‌باشد و اعضای آن مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شوند.

شصت و هشت خانم به این کرسی‌ها که بر اساس قانون اساسی برای‌شان محفوظ بود انتخاب شدند در حالی که ۱٧ تن آنان از طریق آرا مستقلا انتخاب گردیدند.

برای هر ولایت نظر به نفوس آن در ولسی جرگه کرسی داده شده و هر عضو ولسی جرگه برای دوره پنج ساله انتخا ب می شود که به تاریخ اول سرطان سال ۱۳٩۰(٢۱ ماه جون سال ٢۰۱۰) به پایان می‌رسد.

شرایط مسحق بودن کاندیدان :

کاندید مستحق ولسی جرگه باید واجد شرایط ذیل باشد:

  • حد اقل ٢۵ سال سن
  • تبعیت اففانستان
  • به حیث رای دهنده ثبت نام کرده باشد
  • تنها برای نمایندگی یک ولایت کاندید باشد
  • پرداخت فیس ثبت نام، پانزده هزار افغانی معادل تقریبأ ۳۰۰$ که در صورت دریافت حد اقل ۳٪ آرا دوباره به آنها پراخته می‌شود.
  • تهیه فارم کاندیدا که حاوی ۵۰۰ تذکره اشخاص طرفدار باشد .

برعلاوه، هیچ کاندید ی نمی تواند متهم به جرایم علیه بشریت باشد.

مشرانو جرگه (مجلس سنا):

مشرانو جرگه متشکل از ترکیب اعضای انتخاب شده و تعیین شده می‌باشد که مجموعاً شامل ۱۰٢ عضو است .

شصت و هشت عضو از میان ۳۴ اعضای منتخب شورای ولایتی برگزیده شده و ۳۴ عضو دیگر توسط ریس جمهور تعیین شده اند.

تعیینات ریس جمهور کرزی توسط یک کمیسون مستقل انتخابات تحت حمایت ملل متحد بررسی شده و شامل ۱٧ تن زن می‌باشد که مطابق به مقررات قانون اساسی ۵۰ در صد افراد تعیین شده ا تشکیل می‌دهند.

هر شورای ولایتی یک عضو شورای مذکور را برای اشتراک در مشرانو جرگه انتخاب کرده است. (جمعأ ۳۴ عضو از شوراهای ولایتی) و همچنان شوراهای ولسوالی‌ها ۳۴ عضو را از میان اعضای خود برای نمایندگی در مشرانو جرگه انتخاب می‌کنند. نمایندگان شورای ولایتی دوره خدمت چار ساله خواهند داشت در حالیکه دوره کار نمایندگان شوراهای ولسوالی سه سال خواهد بود. صبغت‌اله مجددی ریس مشرانو جرگه تعیین گردیده است.

شرایط مستحق بودن کاندیدان:

کاندیدان مستحق برای مشرانو جرگه باید واجد شرایط ذیل باشند:

  • حد اقل سن ۳۵ سال
  • تبعیت افغاستان
برعلاوه، هیچ کاندید مشرانو جرگه نمی‌تواند در گذشته متهم به جنایت ضد بشری شده باشد.[*]

تاريخچۀ شورای ملی در افغانستان


[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10]