جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

مدير دانشنامهاستاد پيشين دانشگاه کابـل، مـديـر پـروژه‌های بـزرگ ساختمانی در ايران و نماينده مردم در دو لـويـه‌جـرگـه افـغـانسـتـان و اکنون مدیر دانشنامۀ آریانا.

فهرست کتاب‌‌ها: درآمدی بر تاريخ افغانستان، افغانستان پيـش از تاريخ، افغانسـتان؛ از اســطوره تـا تاريخ، افغانستان در عهد باســتـان، افغانستان در قرون وسطی، تاريخ نويـن افغانسـتان، تاريخ افغانسـتان معـاصـر، افغانســـتان مهـــد آيــين زرتشت، ســيری در تاريـخ اديـان، دروغ بـــزرگ (چـهـره‌ی عريـان اســلام)، مقايسـه تطبـيـقی قـرآن و کتـــاب مقــدس، ریشه‌های ادیان، چهره‌های فرهنگی و سیاسی افغانستان و ...

دوســتـان نـازنين؛ در وبـلاگ «کابلنامه» با پاره‌ی از افکار و نوشته‌های من آشــنـا خواهـيـد شـــد. هدف من نه تنها گردآوری دستاوردهای تحقيقی و بازگويی تاريخ جهان باستان، قرون وسطی و دنيای نو بلکه کشف دوباره و نقد آن است. امـيـــدوارم، مطـمـح نـظــر قـرار گـيرد!

در پنجاهمين سالروز تولدم، انتشار دانشنامهٔ آريانا را آغاز می‌کنم. «جستن» و «یافتن» در «دانشنامه آريانا» تحفه‌ای است که به‌همت اينترنت به پهنای جهان گسترده شده است. و چه اقبالی خواهم داشت که افغان‌ها نیز سهمی در پدید آمدن اين دانشنامه داشته باشند. این نکته بدان جهت نوشتم که روزهایی در خاطرم جای گرفته که دائرةالمعارف ملی مان در میان دائرةالمعارف‌های معمول در جهان جایگاهی نداشت. من هميشه در دل آرزو می‌کردم، ای کاهش افغانستان هم يک دانشنامه معتبر در سطح جهانی می‌داشت، تا اطلاعات درست در مورد کشور ما و يا ساير موارد به زبان مادری‌مان در اختيارمان قرار می‌داد! اميد دارم که دانشنامه آريانا روزی به اين آرزوی بزرگ جامه‌ای عمل بپوشاند و به کار سترگ بدل گردد. بنابراين، در روز پیدایش دانشنامه، دعا می‌کنیم که پایدار بماند و هوشمندانه ببالد. به امید آنکه مفید بیافتد.