جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

استان‌های افغانستان

از: دانشنامۀ آریانا


فهرست مندرجات

[افغانستان][جغرافیای افغانستان]


افغانستان بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، دارای ۳۴ ولایت (استان) است که به ترتیب حروف الفبا در جدول زیر نمایش داده شده است:

تقسیمات کشوری افغانستان
ارزگانبادغیسبامیانبدخشانبغلانبلخ
پروانپکتیکاپکتیاپنجشیرتخارجوزجان
خوستدایکندیزابلسرپلسمنگانغزنی
غورفاریابفراهقندهارکابلکاپیسا
کندوزکنرلغمانلوگرننگرهارنورستان
نیمروزوردکهراتهلمند 


[] مشخصات کلی

استانمرکزHASCISOFIPS
  ارزگان  ترین کوتAF.OZORUAF39
  بادغیس  قلعۀ نوAF.BGBDGAF02
  بامیان  بامیانAF.BMBAMAF05
  بدخشان  فیض آبادAF.BDBDSAF01
  بغلان  پلخمریAF.BLBGLAF03
  بلخ  مزارشریفAF.BKBALAF30
  پروان  چاریکارAF.PVPARAF40
  پکتیا  گردیزAF.PTPIAAF36
  پکتیکا  شرنAF.PKPKAAF29
  پنجشیر  بازارکAF.PJPANAF42
  تخار  تالقانAF.TKTAKAF26
  جوزجان  شبرغانAF.JWJOWAF31
  خوست  خوستAF.KTKHOAF37
  دایکندی  نیلیAF.DKDAYAF41
  زابل  قلاتAF.ZBZABAF28
  سرپل  سرپلAF.SPSARAF33
  سمنگان  ایبکAF.SMSAMAF32
  غرنی  غزنیAF.GZGHAAF08
  غور  چغچرانAF.GRGHOAF09
  فاریاب  میمنهAF.FBFYBAF07
  فراه  فراهAF.FHFRAAF06
  قندهار  قندهارAF.KDKANAF23
  کابل  کابلAF.KBKABAF13
  کاپیسا  محمود راقیAF.KPKAPAF14
  کندز  کندوزAF.KZKDZAF24
  کنر  اسدآبادAF.KRKNRAF34
  لغمان  مهترلامAF.LALAGAF35
  لوگر  پل علمAF.LWLOWAF17
  ننگرهار  جلال‌آبادAF.NGNANAF18
  نورستان  پارون (کام‌دش)AF.NRNURAF38
  نیمروز  زرنجAF.NMNIMAF19
  وردک  میدان شهرAF.VRWARAF27
  هرات  هراتAF.HRHERAF11
  هلمند  لشگرگاهAF.HMHELAF10

HASC:Hierarchical administrative subdivision codes.
FIPS:Codes from FIPS PUB 10-4.
ISO: Codes from ISO 3166-2.[۱]


[] مساحت استان‌های افغانستان

ردیفاستانمساحت
به
کیلومتر مربع
مساحت
به
مایل مربع
۱  هلمند۵۸٬۵۸۴٨٬٧٦٣
٢  هرات۵۴٬٧٧٨٢۱٬۱۵٠
٣  قندهار۵۴٬٠٢٢٢٠٬٨۵٨
۴  فراه۴٨٬۴٧۱۱٨٬٧۱۵
۵  بدخشان۴۴٬۰۵۹۱٧٬٠۱۱
٦  نیمروز۴۱٬۰۰۵۱۵٬٨٣٢
٧  غور٣٦٬۴٧۹۱۴٬٠٨۵
٨  غزنی٢٢٬۹۱۵٨٬٨۴٧
۹  ارزگان٢٢٬٦۹٦٨٬٧٦٣
۱٠  بغلان٢۱٬۱۱٨٨٬۱۵۴
۱۱  بادغیس[٢]٢٠٬۵۹۱٧٬۹۵٠
۱٢  فاریاب٢٠٬٢۹٣٧٬٨٣۵
۱٣  پکتیکا۱۹٬۴۸۲٧٬۵٢٢
۱۴  زابل۱٧٬٣۴٣٦٬٦۹٦
۱۵  بلخ۱٧٬٢۴۹٦٬٦٦٠
۱٦  سرپل۱۵٬۹۹۹٦٬۱٧٧
۱٧  بامیان[٣]۱۴٬۱٧۵۵٬۴٧٣
۱٨  تخار۱٢٬٣٣٣۴٬٧٦٢
۱۹  جوزجان۱۱٬٧۹٨۴٬۵۵۵
٢٠  سمنگان۱۱٬٢٦٢۴٬٣۴٨
٢۱  نورستان۹٬٢٢۵٣٬۵٦٢
٢٢  وردک[۴]٨٬۹٣٨٣٬۴۵۱
٢٣  دایکندی[۵]٨٬٠٨٨٣٬۱٢٣
٢۴  کندوز٨٬٠۴٠٣٬۱٠۴
٢۵  ننگرهار٧٬٧٢٧٢٬۹٨۴
٢٦  پکتیا٦٬۴٣٢٢٬۴٨٣
٢٧  پروان۵٬۹٧۴٢٬٣٠٧
٢٨  کنر۴٬۹۴٢۱٬۹٠٨
٢۹  کابل[٦]۴٬۴٦٢۱٬٧٢٣
٣٠  خوست[٧]۴٬۱۵٢۱٬٦٠٣
٣۱  لوگر٣٬٨٨٠۱٬۴۹٨
٣٢  لغمان٣٬٨۴٣۱٬۴٨۴
٣٣  پنجشیر٣٬٦۱٠۱٬٣۹۴
٣۴  کاپیسا۱٬٨۴٢٧۱۱
  مساحت کل کشور٦۴۴٬٨٠٧کیلومتربع


[] جمعیت استان‌های افغانستان[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]
[۴۵]
[۴٦]
[۴٧]
[۴٨]
[۴۹]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين صفحه برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی تهیه شده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]