جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۷ مرداد ۲۱, یکشنبه

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان


فهرست مندرجات
انتخاباتنهادهای مستقل دولتی

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان (به انگلیسی: Independent Election Commission؛ به پشتو: د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون)، نهادی است که طبق قانون اساسی افغانستان اجرا، مدیریت و نظارت بر انتخابات‌ها در افغانستان را بر عهده دارد. رئیس این نهاد طبق قانون اساسی از جانب رئیس جمهور افغانستان تعیین می‌شود.


پیشینه‌ی تاریخی

...


اھداف استراتژيک

به‌منظور رعايت قوانين، رازداری (محرميت) آرای مردم، برگزاری فنی (مسلکی) و معتبر انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اهداف راهبردی زیر را دنبال می‌کند:

۱- تقويت فضای اعتماد و جلب حمايت جوانب ذيدخل نسبت به روند انتخابات.

۲- کاھش مصارف انتخابات از طريق رشد ظرفيت‌ھای مسلکی (فنی)، ايجاد تاسيسات و مديريت بھتر منابع

۳- تثبيت کميسيون مستقل انتخابات به‌عنوان يکی از بھترين نھادھا در سطح کشور

۴- برگزاری انتخابات مطابق به قانون


وظایف و عملکرد

مدیریت (اداره) و نظارت بر تمامی انتخابات‌ھای پيش‌بينی‌شده در قانون اساسی و رجوع به آرای عمومی در کشور، وظیفه (ماموريت) کميسيون مستقل انتخابات بوده و صلاحيت‌ھای آن در ماده ۱۵۶ قانون اساسی تسجيل يافته است. بر اساس ماده یادشده، کميسيون مستقل انتخابات به‌عنوان يگانه نھاد در زمينه‌ی مدیریت و نظارت بر انتخابات و ھمه‌پرسی‌ھا (ريفرندوم)، تلقی گرديده و به‌صورت مستقلانه عمل می‌نمايد. کميسيون با در نظرداشت قانون اساسی، مسئوليت برگزاری انتخابات آتی را داشته و می‌تواند از ھر انتخابات در سطح کشور اجرا و نظارت نمايد:

۱- انتخابات رياست جمھوری

۲- انتخابات ولسی‌جرگه (مجلس شورای ملی یا پارلمان)

۳- انتخابات شوراھای ولايتی (استانی)

۴- انتخابات شوراھای ولسوالی (شهرستانی)

۵- انتخابات شوراھای قريه

۶- انتخابات مجالس شاروالی (شهرداری)

۷- انتخابات شاروال‌ھا (شهردارها)

۸- ھمه‌پرسی‌ھا (ريفرندوم)

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، يک سازمان یا نهاد مستقل است که به‌طور مستمر (دوامدار) برای تحکيم و تعميم (رشد و گسترش) دموکراسی از طريق ايجاد فضای اعتماد، بلندبردن سطح مشارکت ملی و نھادينه‌شدن انتخابات منظم و معياری در کشور فعالیت می‌نمايد.


تشکیلات


دارالانشأ

دارالانشأ، بخش اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد، که مسئولیت تطبیق و اجرای عملیات انتخابات را طبق چهارچوب تعیین‌شده، توسط کمیسیون مستقل انتخابات، به‌دوش دارد.

دارالانشأ توسط رئیس آن که از جانب رئیس‌جمهور، از میان شخصیت‌های متخصص و کاردان (خبره) براساس پيشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات تعیین می‌شود، مدیریت می‌گردد.

مدیریت دارالانشأ متشکل از رئیس و دو معاون (معاونیت اداری و معاونیت عملیاتی یا اجرایی) که مسئولیت اداره‌ی روزمره امور و ایجاد هماهنگی میان ریاست‌های مختلف را عهده‌دار می‌باشند، تشکیل گردیده است. با در نظرداشت پیچیدگی امور انتخابات، ایجاد ساختار و تشکیل در سطح استان‌ها ضروری پنداشته می‌شود.

دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، تمام فعالیت‌های مربوط به انتخابات را در دفتر مرکزی آن در کابل و ۳۴ دفتر ولایتی انتخابات در سطح ولایات (استان‌ها)، رهبری می‌نماید.


[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها │ ...