جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

انجيل برنابا

از: دانشنامه‌ی آریانا


فهرست مندرجات

[کتاب مقدس][انجیل]


انجیل برنابا (به انگلیسی: Gospel of Barnabas)، يکی از انجيل‌های متعددی است که تعداد آن‌ها را بیش از هفده تا شمرده‌اند.[۱] اگرچه ادعا شده است که اين انجيل توسط برنابا[٢]، که از حواریون عيسی مسیح و شخصیت برجستۀ مسیحی در قرن اول میلادی بود، به نگارش درآمده اســت[٣]. اما در جهان مســيحيت، آن را اثری پدیدار شــده در قرون وســطی می‌دانند.[۴] از سوی ديگر، محتويات انجیل برنابا نسبت به انجیل‌های رسمی مسیحیان (چهار انجيل متی، لوقا، مرقس و يوحنا)، شباهت بسیار بیشتری به اعتقادات مسلمانان دارد.[۵]

اعتبار این کتاب به‌شدت مورد تردید واقع شده است؛ چرا که اسناد قدیمی از آن وجود ندارد و قدیمی‌ترین اشاره به آن، وجود نام این انجیل در لیست ممنوعه پاپ ژلازیوس یکم در اواخر قرن پنجم میلادی است[٦] و کهن‌ترین دستنوشته‌های آن مربوط به قرن ۱۶ می‌شود. بنابراين، اکثر محققان غربی و مسیحی و حتی برخی از مسلمانان، اعتبار انجيل برنابا را زیر سوال برده‌اند و آن را اثری جعلی متعلق به همان قرن ۱۶ می‌دانند[٧]. اما پاره‌ای ديگری از مسلمانان جعل بودن این انجیل را نپذیرفته‌اند و آن را نسبت به انجیل‌های رسمی مسیحیت معتبرتر و اثر برنابا می‌خوانند.[٨]


[] پیشینه‌ی تاریخی

یکی از انجیل‌هایی که در چند قرن اخیر کشف شد و جنجال‌های بسیاری در اروپا به پا کرد، انجیل برناباست که اکنون ترجمه‌های آن به زبان‌های مختلف وجود دارد.[۹] نخستین دستخط‌های این انجیل در اواخر قرن شانزدهم در دو نسخه به زبان‌های ایتالیایی و اسپانیایی کشف شد. با این وجود، امروزه تنها یک کپی قرن هجدهم از نسخۀ اسپانیایی در دست است.[۱٠]

این انجیل یکی از انجیل‌های مشهوری است که برخی از مسلمانان مدعی هستند که گروه‌های منحرف مسیحیت در قرن سوم میلادی آن را ممنوع اعلام کردند و بسیاری از نسخه‌های آن را سوزاندند[۱۱]. اين در حالی است که در مباحثات مسلمانان و مسیحیان قبل از قرن ۱۵ میلادی هیچ نامی از این کتاب نیامده است[۱٢]. نویسندگان و مورخان و فلاسفه مسلمانی نظیر فارابی (وفات ۹۵۰ م)، مسعودی (وفات ۹۵۶ م)، قندی (وفات ۹۶۱ م)، ابن حزم (وفات ۱۰۶۳ م)، غزالی (وفات ۱۱۱۱ م)، ابوالعباس العارف (وفات ۱۱۴۱ م)، ابن رشد (وفات ۱۱۹۸ م)، محی‌الدین ابن العربی (وفات ۱۲۴۰ م) و ابن خلدون (وفات ۱۴۰۶ م) هرگز این انجیل را به‌عنوان شاهدی علیه اعتقادات مسیحیت ارائه نداده‌اند.[۱٣]


[] ...[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: انجیل برنابا به روايت مسيحيان
پيوست ٢: متن کامل انجيل برنابا (ترجمۀ حیدرقلی سردار کابلی)
پيوست ۳: ادوین کشیش آبنوس، انجیل برنابا
پيوست ۴: امیر اهوارکی، برنابا حواری گمشدۀ عیسی
پيوست ۵: حیدر قلی‌خان قزلباش، مقدمه‌ی بر انجیل برنابا: بخش نخست | بخش دوم | بخش سوم
پيوست ۶: نقدی بر انجیل برنابا[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]