جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۳ مهر ۶, یکشنبه

نقد قرآن

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


نقد قرآن (به انگلیسی: Criticism of the Quran)، به اشتباهات و تناقض‌هایی قرآن و ایرادهای که به آن وارد می‌شود، می‌پردازد. در حالی که مسلمانان معتقدند که آیات این کتاب وحی الهی بر محمد، پیامبر اسلام است، منتقدان اسلام، عمدتاً قرآن را کتابی تالیف شده بشری می‌داند و منکر ارتباط آن با خداوند هستند.


[] درون‌مایه قرآن
[] خدا در قرآن
[] ناسخ و منسوخ
[] محکم و متشابه
[] داستان‌های قرآن
[] اشتباهات قرآن
[] تناقضات قرآن

مجموعه آیات قرآن، نه تنها با هم‌هماهنگ و هم‌خوان نیستند، بلکه در برخی موارد یکدیگر را نقض می‌کنند[]. نمونه‌های تناقضات قرآن ده‌ها مورد است که جداگانه بررسی خواهند شد.


[] بازتاب سنت‌های جاهلی در قرآن
[] ابزار بودن قران برای خواسته‌های محمد

ابن وراق به نقل از کائناتی می‌نویسد: «این محمد است که در سلسله مراتب دینی بالاتر از همه و حتی الله قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که الله در ساختار اسلام نقش درجه دوم پیدا می‌کند و در واقع در خدمت پیامیر و نماینده خود در می‌آید. الله، دیگر موجودی بالاتر و والاتر از همه نیست، که چیزی باید در راه خدمت به او فدا شود، بلکه موجود توامند و یکتایی است که در خدمت هدف‌های سیاسی او در خدمت هدف‌های سیاسی پیامبر در می‌آید، راه را برای پیروزی‌های جنگی او هموار می‌کند، او را در هنگام شکست‌های جنگی دلداری و تسکین می‌دهند، تشکیل یک امپراتوری بزرگ را برای فرمانروایی بر افراد بشر از سر راه او بر می‌دارد و موانعی که در راه رسیدن به هدف‌های سیاسی و دنیوی او وجود دارد، برایش هموار می‌کند... (الله) مشکلات محمد را با آیه‌هایی که به سودش نازل می‌کند، بر طرف می‌سازد. اشتباهاتش را هموار می‌کند؛ لغزش‌هایش را مشروع جلوه می‌دهد و در مقایم یک خدای ستمگر، وحشی و غیر اخلاقی، تحقق غریزه‌های ددمنشانه پیامبرش را تشویق می‌کند.»[]

با این حال، در سیرهٔ محمد موارد بسیاری یاد شده است که ممکن است ذهن نقاد را به این نتیجه برساند که محمد از قرآن به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد نظر شخصی استفاده نموده‌ و خواسته‌های نفسانی خود را در ظرف کلام خدا به اطرافیان تحمیل کرده‌ است. از همین‌رو بوده‌ که عایشه در مقام انتقاد از محمد گفته‌ است: «می‌بینم که پروردگارت به انجام خواسته‌هایت [= هواهای نفسانی] می‌شتابد.»[] این قضیه به‌ویژه در زمینهٔ تمتع محمد از زنان نمود بیشتری می‌یابد. قرآن مشحون است از حکم‌هایی که تمتع‌های محمد از زنان را به انحای مختلف حلال می‌شمرد و همان تمتع‌ها را بر دیگران حرام. گفتهٔ بالا از عایشه هم در یکی از همین ماجراها (بخشیدن اُم شریک دوسیه خویشتن را به محمد) بر زبان رانده شده‌ است.

گذشته از مسایل خصوصی محمد در قرآن، که ممکن است در دیدهٔ منتقد بس حقیر جلوه کند، قرآن به نزاع‌های لفظی وی با مخالفانش نیز پرداخته است.

آمدن چنین مطالبی در قرآن دون شأن کتابی دانسته شده‌ است که بنا به ادعای آن، کتاب هدایت بشر در همه اعصار است.[] واکنش عمومی مسلمانان به این دست از انتقادات این است که در همهٔ آیه‌ها آموزه‌هایی‌است که مؤمنان را به‌کار می‌آید.


[] قرآن و حقوق بشر
[] خشونت در قرآن
[] قرآن و ادیان
[] قرآن و دانش
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]