جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۶ مهر ۲۱, جمعه

اسفنکتر مقعدی

از: دانشنامه‌ی آریانا

اسفنکتر مقعدی


فهرست مندرجات
پزشکیمقعد

اسفنکتر مقعدی (به انگلیسی: Anal sphincter، با تلفظ آمریکایی: Anal sphincter)، عضله‌ای است که تمامی طول کانال آنال (Anal canal) را در بر گرفته و در شرایط طبیعی قسمت پایین مجرای خروجی آن را بسته نگه می‌دارد. مقعد دارای دو اسفنکتر داخلی و خارجی می‌باشد که اولی از نوع عضله صاف و غیر ارادی است و دومی از نوع عضله مخطط و ارادی می‌باشد. ارادی‌بودن اسفنکتر خارجی باعث می‌شود تا بتوان مدفوع را به‌صورت ارادی خارج کرد. عدم خروج به‌موقع مدفوع از بدن باعث بیماری‌های مزمنی از قبیل بواسیر می‌شود.

اسفنکتر داخلی و خارجی


واژه‌شناسی

واژه‌ی اسفنکتر (sphincter)، در کالبدشناسی به‌معنای بنداره، عضله‌ی تنگ‌کننده، عضله‌ی همکش (ماهیچه‌ی باسطه) است. به سخن دیگر، یک عضله‌ی حلقوی‌شکل در محل سوراخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا مجاری بدن که در حالت انقباض موجب بسته‌بودن و در حالت انبساط موجب باز شدن سوراخ یا مجرا می‌شود؛ مثل، اسفنکتر مقعد.


اسفنکتر بیرونی مقعد

اسفنکتر خارجی مقعد یا بنداره بیرونی مقعد (External anal sphincter) ماهیچه‌ای است که کار بستن مقعد را برعهده دارد. خاستگاه آن نوک دنبالچه و رباط مقعدی‌دنبالچه‌ای و پیوندگاه آن مرکز وتری میان‌دوراه (پرینه) است. عصب‌گیری اسفنکتر خارجی مقعد از عصب راست‌روده‌ای پایینی، و شاخه میان‌دوراهی (پرینئال) عصب خاجی (ساکرال) چهارم است.


اسفنکتر درونی مقعد

اسفنکتر درونی مقعد یا بندآر درونی مقعد (Internal anal sphincter) نامی است که به‌ضخامتی از لایه‌ی مدور پوشش ماهیچه‌ای در انتهأ دمی راست‌روده نهاده‌اند.


[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...