جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۵ فروردین ۶, جمعه

قاجاریان

از: دانشنامه‌ی آریانا

قاجاریان


فهرست مندرجات
تاریخ ایرانشاهان ترک‌تبار

قاجاریان یا قاجاریه یا قاجار که در زبان مردم ایران قجر هم گفته شده‌اند، نام دودمانی ترک‌تباری است که نسب خود را به مغولان می‌رساندند و از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ هجری قمری، به مدت صدوسی سال بر ایران کنونی فرمان راندند و در اوایل حکمروایی با حرص و طمع بر بخش‌های افغانستان نیز ادعای فرمانروایی داشتند که خواست آن‌ها با مقاومت مردم افغانستان نافرجام ماند.


خاستگاه و ریشه‌ی تباری

...


حکومت قاجاریه

...


تجزیه‌ی خراسان بزرگعلل سقوط

...


شاهان قاجار

...


نگارخانه[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی سیاسی ایران، ص ۴٠
سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی سیاسی ایران، ص ٢۱؛ او می‌نویسد: «در ایران، چه به دلخواه خود قاجارها و چه به سنتی که پیش از آن در میان تاریخ‌نویسان رایج بوده است، قاجارها را از بازماندگان مغول دانسته‌اند و همه مورخان در دوره‌ی قاجاریه از نژاد و نسب آن‌ها بحث کرده‌اند، به همین‌جا رسیده‌اند.» اما نفیسی خود مدعی است که «قاجارها مغول نبوده‌اند، بلکه ترک بوده‌اند.» (همان‌جا، ص ٣۴) با این حال، از همه مضحک‌تر این است که برای این‌که او لباس ایرانی‌بودن در تن ترکان را مناسب جلوه دهد، ادعا دارد: «ترکان از نژاد آریایی یا هندواروپایی‌اند!» (همان‌جا، ص ٢۱).


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...