۱۳۹۴ فروردین ۱۹, چهارشنبه

فاطر

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن عربی سوره‌ی فاطر


سوره‌یاب آیه‌یاب

سورۀ ۳۵: فاطر

بسم‌الله الرحمن الرحيم

.. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. ()


تلاوت الزین محمد أحمد مرتل[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] سرچشمه‌ها