ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

چهارچته‌ی کابل

از: دانشنامه‌ی آریانا

چهارچته‌ی کابل


فهرست مندرجات
کابلمحلات کابل

چهارچته‌ی کابل یا سرای شهزاده، در مرکز شهر کابل در کنار رودخانه‌ی کابل قرار دارد و بازار صرافی و معاملات ارزی است، که در گذشته، پیش از ایجاد بانکداری مدرن نقش بانک را ایفا می‌کرد. بازار چهارچته کابل كه توسط عليمردان خان اعمار گرديده بود، از شاهكارهای معماری عصر آن دوران بود؛ اما امروزه اثر از آن به‌جا نمانده است.


پیشینه‌ی تاریخی

...


موقعیت جغرافیایی

...


معمارینگارخانه


[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:...