پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش.

کروموزوم

از: دانشنامه‌ی آریانا

کروموزوم


فهرست مندرجات
زیست‌شناسی مولکولیژنتیک یاخته‌ای

فام‌تن یا کروموزوم (به انگلیسی: ، با تلفظ آمریکایی: )، یک ساختار بسته‌بندی‌شده و سازمان‌یافته شامل بیشتر دی‌ان‌ای از یک ارگانیسم زنده است. به سخن دیگر، می‌توان کروموزوم‌ها را به بسته‌های مواد ژنتیکی تشبیه کرد که درون هستهٔ سلول‌ها ذخیره شده‌اند؛ و در واقع به شکل مولکول‌های دی‌ان‌ای همراه با پروتئین‌ها هستند که به این بسته‌ها فام‌تن، رنگین‌تن یا کروموزوم گفته می‌شود. کروموزوم‌ها به‌طور عادی در زیر میکروسکوپ نوری تنها زمانی که سلول میتوز باشد قابل مشاهده است.


واژه‌شناسی

واژه‌ی «کروموزوم»، برگرفته از ترکیب دو واژه‌ی یونانی: chroma) «χρῶμα»، یعنی رنگ) و soma) «σῶμα»، یعنی بدن) است، که به‌مفهوم جسم رنگی، در سال ۱۸۸۸ میلادی، به‌وسیله والدیر به‌کار گرفته شد. هم‌اکنون این واژه برای نامیدن رشته‌های رنگ‌پذیر و قابل مشاهده با میکروسکوپ‌های نوری به‌کار می‌رود که از همانندسازی و نیز بهم پیچیدگی و تابیدگی هر رشته کروماتین اینترفازی در سلول‌های یوکاریوتی تا رسیدن به ضخامت ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ نانومتر ایجاد می‌شود.

برابرنهاده‌ی واژه‌ی کروموزوم در زبان فارسی، «فام‌تن» یا «رنگین‌تن» است که تاکنون کاربرد گسترده ندارد و در محافل علمی، بیشتر از همان واژه‌ی کروموزوم کار گرفته می‌شود.


پیشینه‌ی تاریخی کشف

...


ساختار و کارکرد[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...این واژه مطابق با واژگان گردآوری شدهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر گردان کروموزوم است.


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها:زیست‌شناسیزیست‌شناسی مولکولیژنتیک یاخته‌ای