۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه

افکار عمومی

از: دانشنامه‌ی آریانا

...


فهرست مندرجات
......

افکار عمومی (به انگلیسی: Public opinion)، ..


...

...


...

...


...[] يادداشت‌ها
[] پيوست‌ها


...


[] پی‌نوشت‌ها

...


[] جُستارهای وابسته


[] سرچشمه‌ها[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌ها │ ...