جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۳ آبان ۲۰, سه‌شنبه

قانون اساسی افغانستان

از: دانشنامهی آریانا

قانون اساسی افغانستان


فهرست مندرجات
[قانون اساسی][متن قانون اساسی افغانستان]


قانون اساسی افغانستان (به انگلیسی: Constitution of Afghanistan)، که به‌طور رسمی قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (به انگلیسی: Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan) نامیده می‌شود، عالی‌ترین سند حقوقی دولت افغانستان است. این قانون، در ۱۴ جدی ۱۳۸۲، طی ۱۲ فصل و ۱٦۲ ماده، توسط لویه‌جرگه همان‌سال به تصویب رسید.

در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی، و انتخابات به‌خوبی توجه شده است. هم‌چنین به‌منظور جلوگیری از کودتاهای نافرجام منسوبین قوای مسلح افغانستان، حق شرکت در هیچ‌یک از احزاب سیاسی را ندارند. اما مشکل اساسی این قانون، این است که جدایی دین و دولت در آن تضمین نشده است. افزون بر این، در این قانون، پُست نخست‌وزیری حذف و اختیارات بیش‌تری به رئیس‌جمهور داده شده است.


پیشینه‌ی تاریخی
درونمایه
[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: گلمراد، سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]

رده‌هـا:حقوق و سیاستاسناد حقوقیقانون اساسیقوانین اساسی کشورهااسناد رسمی افغانستان