۱۳۸۷ آذر ۱۵, جمعه

گزارش عملکرد دانشنامه

گزارش عملکرد دانشنامه


گزارش عملکرد سه ماهه دانشنامه (از ٢۰ شهريور تا ٢۰ آذر ۱۳٨٧)

۞ تعداد همکاران دانشنامه: ۱٤ نفر

۱- پوهاند دکتر رسول رهین (دکتر ژورناليزم)
٢- پوهاند دکتر مجاوراحمد زيار (دکتر زبان و ادبيات پشتو)
۳- پوهندوی دکتر سيد حشمت‌الله حسينی (فوق ليسانس در ادبيات زبان آلمانی و دکترا در ايران‌شناسی و ادبيات زبان دری)
٤- دکتر مهدی خراسانی (دکتر تاريخ)
۵- دکتر ماريا سانتوس (دکتر ارتباطات و پژوهشگر اديان و مسايل اجتماعی)
۶- دکتر نيلوفر کابلی (دانشجوی رشته پزشکی و پژوهشگر)
٧- استاد محمدنصير مهرين (ليسانس تاريخ و ادبيات فارس دری و پژوهشگر)
٨- دکتر فریار کهزاد (مهندس و پژوهشگر)
٩- مهندس رستم (مهندس نرم افزار كامپيوتر و پژوهشگر)
۱۰- مهندس نبی مهديزاده (ژورناليست و مهندس راه و ساختمان و پژوهشگر)
۱۱- مهندس محمد محمدی (دانشجوی رشته مهندسی سخت افزار رايانه (کامپيوتر) و پژوهشگر)
۱٢- الهام محمدی (دانشجوی رشته روانشناسی و پژوهشگر)
۱۳- نورحسن حیدری فکرت (مهندس زراعت و پژوهشگر مسايل اقتصادی)
۱٤- مهندس مهديزاده کابلی (مهندس راه و ساختمان، مديريت مهندسی صعنتی و پژوهشگر)

۞ تعداد مقالات: ٢۵٢

۞ تعداد بازديدکنندگان: ۱٧٧۳۵ نفر

لازم به يادآوری است که هم اکنون دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیای فارسی به کمک‌های مالی ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ دلاری ايرانيان تکيه دارد، در حالی که دانشنامهٔ آريانا تا اکنون از کسی يک سنت هم کمک مالی تقاضا نکرده است!

گزارش عملکرد شش ماهه دانشنامه (از ٢۱ آذرماه تا ٢۰ اسفندماه ۱۳٨٧)

۞ تعداد همکاران دانشنامه: ٢۶ نفر

۱۵- دکتراسدالله حبيب (رئيس سابق دانشگاه کابل)
۱۶- دکتر صبورالله سـياه ســنگ (دکتر طب)
۱٧- مهندس حيدر پرديس (استاد سابق دانشکده مهندسی کابل و رئيس سابق اتحاديه هنرمندان افغانستان)
۱٨- نعمت حسينی (پژوهشگر و کارمند سابق شعبه هنر و ادبيات راديو و تلويزيون دولتی افغانستان)
۱٩- پوهنمل حامد نويد (استاد سابق دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه کابل)
٢۰- کورنيليا ديتزمن (ماستر تاريخ و پژوهشگر آلمانی)
٢۱- دکتر محمداکرم عثمان (داستان نويس و پژوهشگر)
٢٢- محمد آصف (باستان شناس)
٢۳- دکتر رضا مرادی غياث آبادی (استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر ايرانی)
٢٤- زهره يوسفی (ژورناليست و پژوهشگر)
٢۵- گذرگاه (ناشر کتاب در فرانسه و پژوهشگر)
٢۶- دکتر اسدالله شعور (پژوهشگر)

۞ تعداد مقالات: ٤٧۵

۞ تعداد بازديدکنندگان: ٣٥٤٧٧ نفر

بدينوسيله از خانم دکتر ماريا سانتوس به جهت پرداخت هزينه خريد چند جلد کتاب فارسی برای بنياد دانشنامه و همچنين عاليجنابان دکتر حشمت غبار، دکتر فريار کهزاد و آقای نصير مهرين بخاطر ارسال کتاب به اين بنياد صميمانه سپاسگذاری می‌شود.

دانشنامه يکساله شد. گزارش عملکرد يکساله دانشنامه (از ٢۱ اسفندماه ۱۳٨٧ تا ٢۰ شهريورماه ۱۳٨٨)

  ۞ تعداد همکاران دانشنامه: ۳۰ نفر

   ٢٧- محمدحيدر اختر (روزنامه‌نگار افغانستان)
   ٢٨- قاضی سيد موسی عثمان "هستی" (پژوهشگر و طنزپرداز افغانستان)
   ٢٩- روح افزا عثمان "هستی" (شاعر و نويسندۀ افغانستان)
   ۳۰- صديق رهپو طرزی (مؤرخ و پژوهشگر افغانستان)

  ۞ تعداد مقالات: ۱۰٧۳

  ۞ تعداد بازديدکنندگان: ۱٦۳٧۳۵ نفر