۱۳۸۷ آذر ۲۶, سه‌شنبه

محمدثنا نیکپی

دکتر محمدثنا نیکپی

(نویسنده، روزنامه نگار و پژوهشگر افغانستانی)

نـوشــته: محمدنصير مهرين
(پژوهشگر مسايل اجتماعی و تاريخ)


محمد ثنا فرزند یارمحمد در ٢٨ جون ۱٩۶۱ در دهکده سه پسته ولسوالی دوشی ولایت بغلان چشم به جهان گشود.

تحصیلات ابتدایی و متوسط و مسلکی را در بغلان ، قندهار ، کابل و چکوسلواکیا و تحصیلات دوره ماستری و دوکتورا در رشته حقوق ، دولت و علوم سیاسی در فاکولته حقوق دانشگاه سان – پطرزبورگ روسیه به پایان رسانید .

داکتر نیکپی در اکتوبر ۱٩٩٧ به کانادا آمد و تا اکنون با فامیلش در همینجا اقامت دارد.
ثنا نیکپی نویسنده و تدوین کننده چند رساله بوده و در حدود ۳۰۰ مقاله اش در مطبوعات بیرون مرزی در سراسر جهان به نشر رسیده است.

او به زبان های دری ، پشتو ، روسی و انگلیسی تحریر و تکلم می کند.

فهرست شماری از آثار نشر شده نیکپی:

ندا

ارگان نشراتی مرکز فرهنگی افغان های مقیم پتربورگ روسیه
مدیر مسؤول : غلام یحیی رسولیار
دبیر مسوول: داکتر ثنا نیکپی

۱. مروری بر قانون فدراسیون روسیه در باره اتحادیه های اجتماعی
۲. حقوق اسلام ، اصطلاحلات حقوقی (شرعیت، تعذیر ، فقه)
۳. حقوق اسلام ، اصطلاحات حقوقی (اجتهاد، اجماح ، قیاس)
۴. قهرمانانیکه دست شان با تیل آلوده اند
۵. پیروزی خون بر شمشیر
۶. سالها گفتند و ما شنیدیم ، آخر ما هم گفتنی هایی داریم (مضمون کوتاه)
۷. سالها گفتند و ما شنیدیم ، آخر ما هم گفتنی هایی داریم !؟ (وجیزه ها)
۸. جنبش اتحادیه یی افغان ها در پتربورگ
۹. ندای دانشمندان
۱۰. حقوق اسلام ، اصطلاحات حقوقی( غمیمت ، عشر ، خراج)
۱۱. چرا افغانان مقیم پتربورگ مؤفق به ایجاد مرکز واحد نمی شوند؟
۱۲. ندای کودکان
۱۳. نشانه گذاری در نگارش
۱۴. حقوق اسلام اصطلاحات حقوقی (مذهب ، عادت ، حد)
۱۵. جالب و خواندنی به کسانیکه اسناد ندارند
۱۶. باندیت ها افغان ها را موضوع درجه یک جرمی شان قرار داده اند
۱۷. ایجاد مرکز فرهنگی گام دیگری در جهت حفظ و احیای فرهنگ آسیب دیده ما
۱۸. قانون مهاجرین ، لاف پوچ دموکراسی در روسیه
۱۹. حقوق اسلام اصطلاحات حقوقی (حکم، فتوا، فرمان)
۲۰. حراست فرهنگ افغانی هدف مشترک همه روشنفکران است
۲۱. وسایل اطلاعات جمعی به مثابه قدرت (اقتباس از زرنگار)
۲۲. ناگزیری شیوه جدید کار در افغانستان (اقتباس از زرنگار)
۲۳. دروغ سعدی ، اقتباس از زرنگار)

زرنگار
دو هفته نامه آزاد و لبرال جامعه افغان در تورنتوی کانادا
مدیر مسوول : مریم محبوب

۱. پناهگاهی در کام اژدها ، ص ۱۵ ، شماره ٢۳ ف ۱ جولای ۱٩٩٨م
٢. آرشیف ملی افغانستان ، ص ۱۵ ، شماره ۳۳ ، ۱ جولای ۱٩٩٨ م
۳. وسایل اطلاعات جمعی بمثابه قدرت ، ص شماره ۳۵، اگست ۱٩٩٨م
٤. طالبان تحریک مذهبی «ه ، فاکتور جیوپولیتیک در منطه اند، ص ۳۰ شماره ۳۶ ،۱۵ اگست ۱٩٩٨م
۵. منافع مشترک و تبانی روسیه و پاکستان در ادامه جنگ در افغانستان ص ٢٢ ، شماره ۳٧، ا سپتمبر ۱٩٩٨م
۶. ناگزیری شیوة جدید کار در افغانستان ص ۳٨ ، شماره ۳٨ ۱۵ سپتمبر سال ۱٩٩٨م
٧. وضع ناهنجار و ننگین حقوق بشر در افغانستان (شکنجه و جنایات علیه کرامت انسانی) ص ٢۶ شماره ۳٩، ۱اکتوبر ۱٩٩٨م
٨. درختان پسته در افغانستان نابود میگردند ص ۳۰ شماره ۳٩ ، ۱ اکتوبر سال ۱٩٩٨م
٩. دروغ سعدی ، ص شماره ۳٨ ، ۱۵ سپتامبر سال ۱٩٩٨
۱۰. تقسیم جهان به قاره های صلح و جنگ دایمی ، ص ٢۳ ، شماره ٤۰ ، ۱۵ اکتوبر ۱٩٩٨م
۱۱. امریکا در آسیای مرکزی به اسرائیل دوم ضرورت دارد ، ص ٢٤ ، ۱۵ اکتوبر سال ۱٩٩٨م
۱٢. از حقوق و آزادی های انسانی تان دفاع کنید ص ۳۰ ، شماره ٤۰ ، ۱۵ اکتوبر ۱٩٩٨ م
۱۳. دفاع از تفنگ بدست در برابر قلم بدست جوانمردی نیست ، ص ۳٤ شماره ٤۰ ، ۱۵ اکتوبر ۱٩٩٨م
۱٤. موزیم ملی افغانستان ، ص ۳٧ ، شماره ٤٢ ، ۱۵ نوامبر سال ۱٩٩٨م
۱۵. مشخصات وهابیزم در عملکرد طالبان ص ٤۰ ، شماره ٤٢ ، ۱۵ نوامبر ۱٩٩٨م
۱۶. جهات اساسی تعلیم و تربیه در شرایط کنونی جامعه افغانی ص ۳٩ ، ش ٤۳ ۱٩٩٨م
۱٧. اعلامیه جهانی حقوق بشر در خطر است ، ص ٢۵ ، ش ٤٤ ، ۱۵ دسامبر ۱٩٩٨م
۱٨. بجواب دومین اعتراضیه محترم سید علم فریاد ص ۳۵ ، ش ٤٤ ، ۱۵ دسامبر ۱٩٩٨م
۱٩. انقلاب لباس در جهان و انسداد آن در افغانستان ، ص ۱٧ ، ش ٤۵ جنوری ۱٩٩٨م
٢۰. کودکان افغان در یتیم خانه های روسیه شوروی و پیامد ها ص ۱۶ ، ش ٤۶ جنوری ۱٩٩٩م
٢۱. طالبان و کتابسوزی (اثبات بیکتابی طالبان در کتابسوزی آنها) ص ۱٩ ، ش ٤٧ اول فبروری ۱٩٩٩
٢٢. اصول سابق کار در افغانستان مردود و باطل است ، ص ۳۳ ، ش ٤٨ ، ۱۵ فبروری ۱٩٩٩م
٢۳. قتل اسیران جنگی ، محکمه صحرایی و قتل مجروحین جنگ، ص ۱٨ ، ش ٤٨، ۱۵ فبروری ۱٩٩٩
٢٤. پروبلم های جدید جهانی در جام جهانبین افغانستان ص ۱٨، ش ٤٨ اول مارچ ۱٩٩٩م
٢۵. دولت وسیع البنیاد چیست؟ ص ۱۵ ، ش ۵۱ ، اول اپریل ۱٩٩٩م
٢۶. علل و عوامل اسارت زن در افغانستان (در استقبال از نهاد همبستگی زنان افغان در تورنتو) ص ٢٨ ش ۵٢، ۱۵ اپریل ۱٩٩٩م
٢٧. فلسفه نفاق و طلسم حاکمیت در افغانستان ، ص ۱٢ ش ۵۳ اول می ۱٩٩٩م
٢٨. سخنگوی «شورای دموکراسی» ممثل یک دموکرات راستین ، ص ۳ ، ش ۵٤، ۱۵ می ۱٩٩٩م
٢٩. مروری بر جنبش اتحادیوی مهاجران افغانستان ص ۱۳ ، ش ۵۵ ، اول جون ۱٩٩٩م
۳۰. فرار دختران افغان به پاکستان ص ۱٢ ، ش ۵۵، اول جون ۱٩٩٩م
۳۱. به کابل جان جمع و جوش میشه یا نی؟ ص ۳٢ ، ش ۵۵ ، اول جون ۱٩٩٩م
۳٢. لویه جرگه چیست؟ ص ٢۵ ، ش ۵۶، ۱۵ جون سال ۱٩٩٩م
۳۳. سیاست سگ های دیوانه در افغانستان ص ۱٢ ، ش ۵٨ ، ۱۵ جولای ۱٩٩٩م
۳٤. ضرورت دولت وسیع البنیاد در افغانستان و وظایف نخست آن ، ص ۱۶، ش ۵٩، اول اگست ۱٩٩٩
۳۵. تصوف مظهر آزاد اندیشی در اسلام ص ٢٢ ، ش ۶۱ ، اول سپتامبر ۱٩٩٩م
۳۶. تقدیس و تکفیر مقولات حاکمیت قبیله در افغانستان ص ۱۵ ، ش ۶٢، ۱۵ سپتامبر ۱٩٩٩م
۳٧. تحرک وسیع افغان ها در تورنتو ص ۳۵ ، ش ۶٢ ، ۱۵ سپتامبر ۱٩٩٩م
۳٨. گرامیداشت یکسال همکاری قلمی ، ص ۳٤ ، ش ۵۶ ، ۱۵ جون ۱٩٩٩م
۳٩. پولیتیزه ساختن اسلام و اسلامی ساختن سیاست در پاکستان ص ۱۵ ، ش ۶٤ ، ۱۵ اکتوبر ۱٩٩٩م
٤۰. احیای مجدد چیست / ص ٢۰ ، ش ۶۵ ، اول نوامبر سال ۱٩٩٩م
٤۱. پاسخ به پرسشها ص ٤۰ ش ۶۵ ، اول نوامبر ۱٩٩٩م
٤٢. نیروی سومی چیست؟ ص ۱٨ ، ش ۵٧ ، اول دسامبر ۱٩٩٩م
٤۳. سگ و انسان ، ص ۳۳ ، ش ۶٧، اول دسامبر ۱٩٩٩م
٤٤. پیوند فاشیزم عنعنوی و فاشیزم آیدیولوژیک ، ص ۱۶ ، ش ٧۰ ، جنوری ٢۰۰۰م
٤۵. بازتاب اجلاس روم (پیرامون تدویر لویه جرگه اضطراری و طرح صلح محمد ظاهر شاه) ص ۱٢ ، ش ٧٢، ۱۵ فبروری ٢۰۰۰م
٤۶. نامه داکتر محمد ثنا متین نیکپی به سر منشی سازمان ملل متحد، ص ۳٩، ش ٧۵، اول اپریل ٢۰۰۰م
٤٧. مشخصات و مظاهر فاشیزم در افغانستان ، ص ۳۶، ش ٧۵ ، ۱۵ اپریل ٢۰۰۰م
٤٨. تقسیم قدرت چیست؟ ص ٤۰ ، ش ٧٩ ، اول جون ٢۰۰۰م
٤٩. تهدید روسیه اقدام سنجیده شده به نفع طالبان است ، ص ۱۶، ش ٨۱ ، اول جولای ٢۰۰۰م
۵۰. مستیسیزم ، عرفان و تصوف ، ص ۳۱، ش ٧۵ ، اول سپتامبر سال ٢۰۰۰م و ص ۳۵ ، ش ٨۶ ، ۱۵ سپتامبر ٢۰۰۰م
۵۱. وحدت ملی چیست و چگونه تأمین میگردد / ص ۱٩ ، ش ٨٧ ، اول اکتوبر ٢۰۰۰م
۵٢. حراست فرهنگ افغانی هدف مشترک روشنفکران ماست ، ص ۳۵ ، ش ٨٩ ، اول نوامبر ٢۰۰۰م
۵۳. عوامل اساسی نقض حقوق بشر ، ص ٢٢ ، ش ٩٢ ، دسامبر ٢۰۰۰م
۵٤. معرفی ورزشکار افغان ، ص ٤۰، ش ٩٢، دسامبر ٢۰۰۰م
۵۵. گلایه است ، تا اعتراض ص ۳٩ ، ش ٩٢ ، دسامبر ٢۰۰۰م
۵۶. جنگ تمدن ها و پیامد وخیم آن در امنیت جهانی ، ص ۱٩ ، ش ٩٨ ، ۱۵ مارچ ٢۰۰۱م
۵٧. افغانستان جهان را تهدید می کند و جهان افغانستان را نابود می سازد، ص ٢٢ ش ٩٩، اول اپریل ٢۰۰۱م
۵٨. وضع علایم تفریق در افغانستان ، ص ۱۵ ، ش ۱۰٤ ، ۱۵ جون ٢۰۰۱م
۵٩. صلح ستراتیژی است نه تکتیک ، ص ۱٢ ، ش ۱۰۵، اول جولای ٢۰۰۱م
۶۰. ملیت ها ارکان بنیادی ملت اند ، ص ۱٨ ، ش ۱۰۶، ۱۵جولای ٢۰۰۱م
۶۱. پیرامون وحدت ملی ، ص ۱۰ ، ش ۱۰٨، ۱۵ اگست ، ٢۰۰۱م
۶٢. تروریزم ، ص ۱٨، ش ۱۱۱، اول اکتوبر ٢۰۰۱م
۶۳. طالبان تحریک مذهبی نه ، فاکتور جیوپلیتیک در منطقه اند ( مضمون قبلا نشر شده با افزایش و تبصره جدید) ، ص ۱۶، ش ۱۱٢، ۱۵ اکتوبر ٢۰۰۱م
۶٤. کوفی عنان (غفلت یا عدم صلاحیت) ص ٢۳ ش ۱۱۳ ، اول نوامبر ٢۰۰۱م
۶۵. پنج مشوره به حکومت ایالات متحده امریکا ، ٢۱ ، ش ۱۱۳، اول نوامبر ٢۰۰۱م
۶۶. سکولاریزم ، ص ۱۶، ش ۱۱٤، ۱۵ نوامبر ٢۰۰۱م
۶٧. از روم تا بن ، از بن تا کجا؟ ص ۱٩ ، ش ۱۱۶ ، ۱۵ دسامبر ٢۰۰۱م
۶٨. نامه داکتر نیکپی به سرمنشی ملل متحد ، ص ۱۱ ، ش ۱۱٧، اول جنوری ٢۰۰٢م
۶٩. به حمایت از اعلامیه حقوق اساسی زن افغان ، ص ۳۱، ش ۱۱٨ ، ۳۱، فبروری ٢۰۰٢م
٧۰. کمک های خیر اندیشانه آغاخان قابل ستایش است ، ص ۱٩، ش ۱٢۰ ، ۱۵ فبروری ٢۰۰٢م
٧۱. جرایم سازمان یافته ، ص ٢۱ ش ۱٢۱ ، اول مارچ ٢۰۰٢م
٧٢. شکلگیری دو جبهه وسیع سیاسی در افغانستان (جمهوریخواهی و سلطنت طلبی) ص ٢۱ ، ش ۱٢٧، اول جون ٢۰۰٢م
٧۳. لویه جرگه اضطراری ، (امید ، یأس ، بیم ، نگرانی) ص ٢۰ ، ش ۱۳۰ ، ۱۵ جولای ، ٢۰۰٢م
٧٤. قانون اساسی چیست؟ افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟ ص ٢۰، ش ۱۳۱، اول اگست ٢۰۰٢م
٧۵. افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟ انستیتوت ریاست جمهوری ص ۳۳، ش ۱۳٢، ۱۵ اگست ٢۰۰٢م
٧۶. افغانستان به چه نوع .... پارلمان ص ۱٨، ش ۱۳۳، اول سپتامبر ٢۰۰٢م
٧٧. افغانستان به چه نوع ..... حقوق و آزادی های اتباع ، ص ٢۱، ش ۱۳٤، سپتامبر ٢۰۰٢م
٧٨. افغانستان به چه نوع ..... حکومت ، ص
٧٩. افغانستان به چه نوع....... اداره و ارگان های محلی ، ص ٢٤ ، ش ۱۳۵ اول اکتوبر ٢۰۰٢م
٨۰. افغانستان به چه نوع ....... قضأ ، ص ٢٤، ش ۱۳۶ ، ۱۵ اکتوبر ٢۰۰٢م
٨۱. سازمان ملل متحد ، آیا می تواند سمبول اتحاد ملل باشد؟ ص ۱٤، ش ۱۵۱، اول جون ٢۰۰۳
۸۲. جنگ امریکا و عراق (برخوردهای جدید در مناسبات بین المللی و روابط خارجی) ، ص ۱٢ش ۱۵۰، ۱۵ می ٢۰۰۳
۸۳. قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش۱، ص ۱۶، ش ۱۵٢، ۱۵ جون ٢۰۰۳
۸۴. قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش٢، ص ۱۶، ش ۱۵۳، اول جولای ٢۰۰۳
۸۵. قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش۳، ص ٤۵ ، ش ۱۵٤، ۱۵ جولای ٢۰۰۳
۸۶. قانون اساسی تعویذ نیست ، بخش٤، ص ٤۱، ش ۱۵۵، اول اگست ٢۰۰۳
۸۷. خلأهای حقوقی در قانون اساسی افغانستان ، ص ۱۱ ش ۱۵٩، اول اکتوبر ٢۰۰۳
۸۸.«حکومت کاری و قضای نابکار» .... ٢۰۰۵
۸۹. نگویید .که نگفته بودم ۱(ایجاد پایگاه نظامی امریکا در افغانستان) ، ص ٢٤ ، ش ٢۰۰، ۱۵ جون ٢۰۰۵
نگویید که نگفته بودم (پیشبینی ها در باره سیاست جهانی و اوضاع اطراف افغانستان)
۹۰. ....................................۱.(ایجاد پایگاه نظامی دولت امریکا در افغانستان، ص ..، ش ، ٢۰۰۵
۹۱. .............................٢(حقوق بشر) ، ص ۳٩، ش ٢۰۱، اول جولای ٢۰۰۵
۹۲. .............................۳(تروریزم)، ص ۳۶، ش ٢۰٢، ۱۵ جولای ٢۰۰۵م
۹۳. ..............................٤ (جهان دموکراسی و جهان تروریزم)، ص
٩٤. بی نظیر قربانی بنیادگرایی ، صفحه ٢۰ ، ش ٢۶٧، ۱۵ جنوری ٢۰۰٨ ، زرنگار
٩۵. حامد کرزی مسوول جنایات در بهسود است، صفحه ٢۰-٢٢، اول جولای ٢۰۰٨ ، زرنگار
٩٧. معرفی کتاب (تویی که سرزمینت اینجا نیست) ص ٤۰ شماره


اندیشة نو
ماهنامه جامعه افغانی در تورنتوی کانادا
مدیر مسوول داکتر ثنا نیکپی
سردبير سلطان علی شنبلی ( بعد از شماره ۲۶ مدیر مسوول)

۱. افغانستان به نگرش نو و اندیشة نو ضرورت دارد، ص ٢ ، ش اول ، ٢۰۰۳م
٢. اسلام سیاسی و لویه جرگه دو حربه کوبنده در ایجاد حاکمیت قانون در افغانستان ، ص ۱ ، ش ٢، ٢۰۰۳م
۳. مشکلات رسانه های جمعی جامعه افغانی ، ص ٢، ش دوم ، ٢۰۰۳م
٤. ملت چیست و همبستگی ملی چگونه تآمین میگردد؟ ، ص ٢، ٢۰۰۳م
۵. در آستانه تصویب قانون اساسی ، ص ٢، ش ۳ ، ٢۰۰۳م
۶. افغانستان و حقوق بشر ، ص ۳ ، ش ۳ ، ٢۰۰۳م
٧. حضور جنگسالاران در لویه جرگه قانون اساسی عمل پلان شده است ، ص ٢، ش ٤ ، ٢۰۰٤م
٨. آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان ، ص ٢ ، ش ٤ ، ٢۰۰٤م
٩. لویه جرگه قانون اساسی (دستاورد ها و فریب ها ، پرخاش ها و سازشها و دستاورد ها) ،ص ٢ ،ش ۵
،٢۰۰٤م
۱۰. آیا برلین می تواند بن را تصحیح کند؟ ، ص ٢ ، ش ٢ ،٢۰۰٤م
۱۱. در افغانستان وزیر ، وزیر را برکنار کرد، ص ٢ ،ش ٧ ، ٢٩٩٤م
۱٢. پیرامون اصول و پالیسی نشراتی اندیشة نو ، ص ٢ ، ش ۵ ، ٢۰۰٤م
۱۳. در آستانه قانون اساسی ، ص ٢ ، ش ۳ ، ٢۰۰۳م
۱٤. پروگرام انتخاباتی کاندید رئیس جمهور ، ص ٢ ، ش ۶ ، ٢۰۰٤م
۱۵. ماهیت حکومت «ائتلاف بن» در آیینیه رویداد های هرات ، ص ۱ ، ش ٧ ، ٢۰۰٤م
۱۶. تصویر اسماعیل خان در چوکات صلح و دموکراسی نمی گنجد، ص ٢ ، ش ۶ ، ٢۰۰٤م
۱٧. آیا در امریکا جامعه مدنی وجود دارد؟ ص ٢ ، ش ٩ ، ٢۰۰٤م
۱٨. برلین ادامه روم و بن است، ص ٢ ، ش ٨ ، ٢۰۰٤م
۱٩. گروهبندی تنظیمی – سیاسی در جنگ انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان ، ص ۱ ، ش ۱۰ ، ٢۰۰٤م
٢۰. اجلاس استانبول و حل قهرآمیز مساله افغانستان ،
٢۱. اندیشه نو یکساله می شود،ص ٢ ، ش ۱۱، ٢۰۰٤م
٢٢. نکاتی چند پیرامون اظهارات گونتر مولاک رئیس شعبه صحبت و گفتمان با جهان اسلام در وزارت امور خارجه المان ،
٢۳. اندیشة نو یکساله شد ، گزارش یک ساله فعالیت های نشراتی اندیشة نو ، ص٢ ، ش ۱٢ ، ٢۰۰٤م
٢٤. انتخابات افغانستان برنده ندارد، ص ٢، ش ۱٤ ، ٢۰۰٤م
٢۵. تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، ص ۱ ،٢۳،٢٧، ش ۱۵ ، ٢۰۰٤م
٢۶. افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی ، ص ٢ ، ش ۱٧ ، اول فبروری ٢۰۰۵
٢٧. رویداد ها و تبصره ها ، ص ٢ ش ۱٧ ، اول فبروری ٢۰۰۵
٢٨. مساله تقسیم قدرت ، ص ٢ ش ۱٨ ، اول مارچ ٢۰۰۵
٢٩. رویداد ها و تبصره ها ، ص ٢ ش ۱٨ ، اول مارچ ٢۰۰۵
۳۰. سالگرد تخریب مجسمه های بودا ، ص ٢ ش ۱٩ ، اول اپریل ٢۰۰۵
۳۱. اپوزیسیون پارلمانی در افغانستان ، ص ٢ ش ٢۰ ، اول می ٢۰۰۵
۳٢. رویداد ها و تبصره ها ، ص ٢ ش ٢۰ ، اول می ٢۰۰۵
۳۳. از مدیر مسوول ، ص ٢ ش ٢۱ ، اول می ٢۰۰۵
۳٤. رویدا ها و تبصره ها ، ص ٢ ش ٢۱ ، اول می ٢۰۰۵
۳۵. رویداد ها و تبصره ها ، ص ٢ ش ٢٢ ، اول می ٢۰۰۵
۳۶. اندیشة نو به سال سوم نشراتی اش پا میگذارد، ص ۱ ش ٢۳، اول اگست٢۰۰۵
۳۶.انديشه نو و خواننده ها ص ۲ ش ۲۴ اول سپتمبر ۲۰۰۵
۳٧.آيا پارلمان افغانستان می تواند ممثل حاکميت ملی باشد؟ ص ۲ ش ۲۵ اول اکتوبر ۲۰۰۵
۳٨. تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، ص ۱ ، ٢ و ٢٢ ، ش ٢۶ اندیشه نو ، اول نوامبر ٢۰۰۵
۳٩. رابطه دموکراسی و اصلاحات قضایی در افغانستان ، ص ۲ ، ش ۲۷ و ۲۸ ، جنوری ۲۰۰۶
٤۰. ارقام جالب ، ص ۱ و ۲۴ (مضمون کوتاه) ، ش ۲۷ و ۲۸ ، جنوری ۲۰۰۶
٤۱. (چهره تمام افغان ها باید در ساختار وزارت خارجه بازتاب یابد) ص ۲ ، ش ۳۲ می ۲۰۰۶
٤٢. شکنجه و جنایات علیه کرامت انسانی در افغانستان، بخش اول ، ص ۷ و ۳۰ ، ش ۳۴، جولای ۲۰۰۶
٤۳. شکنجه و جنایات علیه کرامت انسانی در افغانستان، بخش دوم، ص ٧ و ۳۰ ش ۳۵ اکست ٢۰۰۶
٤٤. جلوگیری از فساد اداری در افغانستان از راه اصلاحات اداره ممکن است، نه «جهاد» ، ص ٨ ، ش۳۶
آرمان ملی کابل ، شماره ٢ میزان ۱۳٨۵ کابل ، سایت انتر نیتی کابل پرس سنبله ۱۳٨۵ کابل
٤۵. (ناتو استرتیژی خود را در افغانستان تغییر میدهد ( تبصره سیاسی) ، ص ٢، ش ۳۶ ، سپتمبر ٢۰۰۶
٤۶. اندیشه نو مظهر مقاومت روشنفکری ملی ، ص ۵ و ٢٨ ، ش ۳٨، نوامبر ٢۰۰۶.
٤٧. آغاز نزول سیاست بوش در انتخابات میان دوره یی امریکا، ص ٤، ش ۳٨ ، نوامبر ل٢۰۰۶
٤٨. در باره نمایش فلم «ابرها» در تورنتو، ص ٨ ، ش ۳٩ ، دسمبر ٢۰۰۶
٤٩. آغاز نشرات برنامه تلویزیونی «شهر آشنا» ، ص ۱٤ ، ش ٤۰ ، جنوری ٢۰۰٧
۵۰. مصاحبه اندیشه نو با حسین رحیمی ، ص ۶،٧ و ٩ ، ش ٤۳، َاپریل ٢۰۰٧
۵۱. امریکا افغانستان را بسوی کودتا می کشاند، ص ٢ ، ش ٤۳ ، اپریل ٢۰۰٧
۵٢. بحران نظام سیاسی در افغانستان، ص ٤ ، ش ٤۵، ـعدث ٢٩٩٧
۵۳. اصلاحات قضایی افغانستان در ایتالیا ، یعنی چی؟ ، ص ٢ ،ش ٤۶،جولای ٢۰۰٧
۵٤. تقاطع و اختلاف نظر نویسنده های دارای دیدگاه های مختلف در باره مساله کوچی ها در افغانستان، ص ٤، ش ٤۶، ٢۰۰٨
۵۵. شمال و .جنوب هندوکش جای مناسب برای کوچی ها نیست، ص ٢ ، ش ٤٧ ، َاندیشه نو، ٢۰۰٧
۵۶. بازتاب درگذشت محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان، ص ٤-۵، ش ٤٧، اندیشه نو ،٢۰۰٧
۵٧. مصاحبه اندیشه نو با صدیق عابدی سینماگر مشهور افغانستان، ص ۳، ش ٤٨، سپتمبر ٢۰۰٧
۵٨. کشور های "کمک کننده" در افغانستان شیفته طالبان شده اند، ص ٤ ، ش ٤٩، اکتوبر ٢۰۰٧
۵٩. گزارش تصویری از محفل افغان های مقیم همیلتون که به افتخار فریده نیکزاد برگزار شده بود، ص ۳ ، ش ۵۰ نوامبر ٢۰۰٧
۵۶۰. برخورد مزورانه رهبران پاکستان در مقابل رهبران ساده دل افغانستان، ص ۶ ، ش ۵٢، جنوری ٢۰۰٨
۶۰. گزارش تصویری از شب شعر، ص ٢۳،، ش ۵٢، جنوری ٢۰۰٨
۶۱. صرور حکم اعدام پرویز کامبخش ....، ص ۳، ش ۵۳،فبروری ٢۰۰٨
۶٢. نوروز، زن، زیبایی و لباس، گزارش تصویری، ص ٢٨، ش ۵٤، مارچ ٢۰۰٨
۶۳. هفتمین سالگرد تخریب مجسمه های بودا در بامیان، ص ٢٩، ش ۵٤، مارچ ٢۰۰٨
۶٤. نوروز، سیاست و جنگ، ص ۵، ش ۵۵، اپریل ٢۰۰٨
۶۵. موضعگیری مستحکم انجمن قلم کانادا در قضیه پرویز کامبخش پرستیژ بین المللی این نهاد را بالا می برد، ص ٢، ش ۵٧، جون ٢۰۰٨
۶۶. پیامد سیاست کوچی پرستی و کوچی سالاری کرزی، ص ٤ ، ش ۵٨، جولای ٢۰۰٨
۶٧. تفسیری از فرمانحامد کرزی در مورد کوچی ها، ص ۳، ش ۵٩، اگست ٢۰۰٨
۶٨. روح الله نیکپی برنده مدال المپیک، (گزارش خبری)، ص ٢ ، ش ۵٩، اگست ٢۰۰٨
۶٩. جشن، جنایت، تخریب، بی جاسازی و اعتراض، ص ۵، ش ۵۵، اگست ٢۰۰٨
٧۰. تعرض به حقوق و آزادی های مردم افغانستان، ص ٢ ، ش ۶۰ ، سپتمبر ٢۰۰٨
٧۱. قانون اساسی چیست ؟ ، ص ٤، ش ۶۰ ، سپتمبر ٢۰۰٨
٧٢. بمباران دوستانه در شیندند هرات، ص ۵ ،ش ۶۰ ، سپتمبر ٢۰۰٨
٧۳. تصادم دو گرایش در افغانستان(تحلیل سیاسی)، ص ٢ ش ۶۱، اکتوبر ٢۰۰٨
٧٤. چوپان کباب دوبار به کار آغاز کرد، ص ۳، ش ۶۱، اکتوبر ٢۰۰٨
٧۵. افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟، (بخش دوم) ص٤ ، ش ۶۱، اکتوبر ٢۰۰٨
٧۶. تداوم دسایس در زادگاه مولانا، ص ٢۳،ش ۶۱، اکتوبر ٢۰۰٨
٧٧. جامعه فرهنگی افغان های مقیم تورنتو سال ششم اندیشه نو را گرامی داشتند، ص ٤و۵، ش ۶٢، نوامبر ٢۰۰٨.
٧٨. افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟، (بخش سوم) ص٨ ، ش ۶٢، نوامبر ٢۰۰٨
٧٩.معرفی کتاب "بیلتون"، ص ٢٧، ش ۶٢، نوامبر ٢۰۰٨
٨۰. کنفرانس شورای تجارتی افغان – کانادا، ص ٢۳ ، ش ۶٢، نوامبر ٢۰۰٨
٨۱. تلویزیون "سیمای شرق" افتتاح شد، ص ۳۱، ش ۶٢، نوامبر ٢۰۰٨
٨٢. افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟، (بخش چهارم) ص٨ ، ش ۶۳، نوامبر ٢۰۰٨
٨۳. معرفی کتاب "پروانه ها در زمستان به پرواز می آیند" ، ص ٩ ، ۳۱، ش ۶۳، نوامبر ٢۰۰٨


آفتاب در تبعید
نشریه جامعه افغان در شهر همیلتون کانادا
مدیر مسوول : میرحسین مهدوی
۱. رسانه های جمعی باید آفتابی باشند (به پیشواز نشر آفتاب در غربت)، ص ٢٤ ، ش اول ،
٢. خودکشی با هدف سیاسی (ابراز نظر در باره انفجار بم انتحاری در قندهار) ، ص ۱٢ ش ۳ ، ٢۱ جون ٢۰۰۵
۳. امپراتوری (حقوق بشر) در افغانستان، ص ٧، ش ۵ ، بیستم جولای ٢۰۰۵

نیمروز افغانستان
نشریه جامعه افغانی در لندن انگلستان

۱- گزارشی از وضع غم انگیز مهاجرین افغانستان در روسیه ، ص ۱ ، ش ۱۳ ، ۱٩٩٨م

ملی وحدت
ارگان نشراتی شورای مصالحه و وحدت ملی افغانستان در کالیفورنیای ایالات متحده امریکا
مدیر مسوول : وهاج

۱. در ص ۱۱ ش ۱٢ س ٢۰۰٢ این مجله نوشته داکتر ثنا نیکپی بنام «بازتاب اجلاس روم» از نشریه زرنگار اقتباس گردیده است.

سپیده
ارگان نشراتی اتحادیه دفاع از آزادی و عدالت در افغانستان در گیترزبورگ ، ایالات متحده امریکا
مدیر مسوول : اکرم گیزابی

۱. ساختار و خصوصیات قبیله در افغانستان ، ص ۱۳ ، ش ٨ ، جولای ٢۰۰۰م و بخش دوم ص ۶ ش ٩ ، اگست ٢۰۰۰م
٢. تقسیم قدرت چیست؟ ص ٤ ، ش ۶ ، می ٢۰۰۰م ، بخش دوم ص ۱٢ ، ش ٧
۳. وحدت ملی چیست و چگونه تآمین میگردد؟ ص ٤ ، ش ۱۱ اکتوبر ٢۰۰۰م، بخش دوم ، ص ٤ ش ۱٢ ، نوامبر ٢۰۰۰م
٤. دموکراتیزه ساختن جهاد و یا جهادی ساختن دموکراسی (اولی فریب و دومی نتممکن)، ص ٨ ، ش ٢۱ سپتامبر ٢۰۰۱م
۵. از روم تا بن ، از بن تا کجا ؟ ، ص ٧ ،ش ٢۳ ، نوامبر ٢۰۰۱م

لمر
ماهنامه لیبرال جامعه افغان های مقیم تورنتو ، کانادا
مدیر مسوول ک عبداقدوس لودین

۱. دموکراتزه ساختن جهاد یا جهادی ساختن دموکراسی (اولی فریب و دومی ناممکن) ، ص ۱۳ ، ش ٢۳ ،۱۵ سپتامبر ٢۰۰۱م
٢. کیش شخصیت مرض مهلک در روند ترقی اجتماعی ، ص ۱٢ ، ش ٢٤ ، ۱۵ اکتوبر ٢۰۰۱م
۳. عفؤ عمومی ، ص ۱۶ ، ش ٢۶ ، ۱۵ دسامبر ٢۰۰۱م

... نگفته ها
ارگان نشراتی نهاد همبستگی زنان افغان مقیم تورنتو ، کانادا
مدیر مسوول حنیفه روستایی
۱. سیاست زن ستیزی در افغانستان ، ص ، ش ٢ ، ٢۰۰۰

ندای صلح
ارگان نشراتی انجمن صلح افغانستان ، تورنتو ، کانادا
مدیر مسوول : علی شاه احمدی عباب

۱. ژورنالیزم چیست؟ ص ۵ ، ش ٤۶ ، اکتوبر ٢۰۰۱م
٢. دوقدرتی بیقدرتی است ص

کیوان افغان
گهنامه مستقل خبری و اطلاعاتی افغان در امریکا
مدیر مسوول: رحیم وحدت
۱. از روم تا بن ، از بن تا کجا ؟ ص ٨ ، ش ٤۵، جنوری ٢۰۰٢م
٢. دو گرایش متضاد در طلاطم صلح و دموکراسی ، ص ٢ ، ش ٤٨ ، ٢۰۰٢
۳. قانون اساسی چیست و افغانستان به چه نوع قانون ضرورت دارد؟ بخش اول ص ۵ ريا، ش ۵۰ ، ۱۵ اگست ٢۰۰٢م
٤. افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد ، بخش دوم ، ص ٨، ش ۵۱ ، ٢۰۰٢م
۵. لویه جرگه اضطراری ( امید ، یآس ، بیم ، نگرانی) ، ص ٢ ، ش ۵۰ ، ۱۵ اگست ٢۰۰٢م
۶. سازمان ملل متحد (آیا می تواند سمبول اتحاد ملل باشد؟)
٧. جنگ امریکا و عراق ، برخورد های جدید در مناسبات بین المللی و روابط خارجی ،
٨. نامه داکتر نیکپی به محترم حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان (آفتاب با دو انگشت پنهان نمی شود.) ، ص

فروغ
دو هفته نامه جامعه افغانی در تورنتوی کانادا
گرداننده : نصیر نیکیار
۱. مروری بر کتاب (ظهور و سقوط اعلیحضرت امان الله خان) اثر کریم پیکار ، ص ٧ ، ش ٢ ، ۱۱جولای ٢۰۰٢م
۲
ارمغان آزادی
هفته نامه جونان افغان در کابل
مدیر مسوول عبدالقدوس قادری
۱.
۲.
نور
ماهنامه ادبی و فرهنگی در شهر کلگری کانادا
مدیر مسوول اسماعیل خراسانپور
۱.
روز
1. «روز»ی که نگفته ها را باید بگوید و گفتنی هایی هم داشته باشد، ص ، ش اول ، نوامبر ٢۰۰۶
٢.

کتب چاپی ثنا نیکپی

۱. افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟ تورنتو ، ٢۰۰٢م
٢. تدوين کتاب (خصوصیات تاریخی و فرهنگی اسماعیلیان افغانستان) ، مجموعه مقالات نويسنده های اسماعيلی ، جلد اول ، تورنتو ٢۰۰٢م
۳. افغانستان به اندیشه نو و نگرش نو ضرورت دارد ، کتاب الکترونیک ، سایت آریایی و سایت وطندار، ٢۰۰۵
٤. بازتاب اجلاس روم ، کتاب الکترونیکی ، سایت آریایی، ٢۰۰۵
۵. فرهنگ اصطاحات روانشناسی (به زبان های دری ، روسی، هسپانوی ، عربی و منگولی) اثر اعضای حلقه علمی محصلین دوره ماستری ، لیننگراد، ۱٩٩۰
۶. شرح زمانی رویداد های سیاسی افغانستان ۲۰۰۵ ، تورنتو - کانادا

آثار ثنا نیکپی به زبان های خارجی

۱. محمد ثنا، مبدآ حقوق اسلام ، ارگان های حراست حقوق در راه ایجاد دولت حقوقی (مجموعه مقالات) ، سان-پترزبورگ روسیه ، ۱٩٩۳، ص ۱٧٩-۱٨۳
٢. مفهوم قانون و حقوق از دیدکاه شریعت، ارگان های حراست حقوق در راه ایجاد دولت حقوقی، جلد دوم (مجموعه مقالات) ، سان-پترزبورگ روسیه ، ۱٩٩۳، ص ٢۰٧-٢۱۱
۳. اسلام و حقوق بین المللی، ارگان های حراست حقوق در راه ایجاد دولت حقوقی، جلد سوم (مجموعه مقالات) ، سان-پترزبورگ روسیه ، ۱٩٩۳، ص ۱۱۳-۱۱۶
٤. فرقه ها و مکتب های حقوقی اسلام در افغانستان، مواد کنقرانس بین المللی علمی و تحقیقی، (٢٢می ۱٩٩۳) سان-پطرزبورگ،۱٩٩٤، ص ٢٧-٢٨
۵. شریعت و حقوق در سیستم تنظیمات اجتماعی افغانستان، مواد کنقرانس بین المللی علمی و تحقیقی (۱۶ جولای ۱٩٩۳) ، سان-پترزبورگ ص ۱٢۰-۱٢۱
۶. امنیت انسان از دیدگاه شریعت، مواد کنقرانس بین المللی علمی و تحقیقی (۳-٤ مارچ ۱٩٩٤) ، سان-پترزبورگ
٧. اسلام و سیمای معنوی و اخلاقی کارمندان ارگان های حراست حقوق، کنقرانس بین المللی علمی و تحقیقی (۱٢-۱۳می۱٩٩٤) ، سان-پترزبورگ ، ۱٩٩۵
۸. حقوق اسلام و روابط متقابل آن در جامعه افغانی / تيزس دپلوم دکتورا (در ۲۱۰صفحه) سان-پترزبورگ/ ۱۹۹۵

یادداشت: مضامین نشر شده در کشور های آسیا و اروپا به دسترس ما قرار ندارند.

[*]