۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

همت، محمدموسی

محمدموسی همت به سال ۱۳۰٨ خ در شهر کابل زاده شد. او از روزگاران جوانی به نوشتن آغازيد و از همان ابتدای کار، شهرت فراوانی به دست آورد.

موسی همت زمانی مدیر مجله‌های "برید"، "روغتیا"، "سره میاشت" و "برگ سبز" بود. در سال ۱۳٤٢ خ که بيش از سی و چهار سال از بهار زنده گی اش نمی‌گذشت، کارهای فرهنگی را کنار گذاشت و کارمند وزارت فواید عامه شد.

از موسی همت تعداد زیاد مقاله، سروده و داستان در مطبوعات کشور بارها اقبال چاپ یافته و نيز چند بار داستان‌های او برنده‌ی جایزه‌ی مطبوعاتی گردیده‌اند. بطور نمونه، داستان کوتاه همت زیر نام "زهری در جام لبریز تمنا" (در سال ؟؟؟؟) حایز جایزه مطبوعاتی گرديد.

يکی از کارهای باازرش همت آن بود که در سال ۱۳٤٢ خ، به کوشش او، گزیده داستان‌های معاصر کشور -زیر نام "پیمانه"- از سوی مدیریت چاپ و نشر کتب به زيور طبع آراسته شد. همت، در این مجموعه، نمونه‌ای از گزيده داستان‌های هژده داستان‌نویس کشور را با مختصر معرفی آنها گرد آورده است که کاری است ارجناک و ماندگار. مطلبی که در اين رابطه قابل ذکر است، انتخاب داستان‌ها است. که به گفتۀ خود او در پيشگفتار کتاب، "نگارنده در انتخاب داستان‌ها هدف خاصی را دنبال نکرده، بلکه از هر نویسنده به ذوق خود داستانی را گرفته و در کتاب جا داده است، بی آن که نویسنده‌گان داستان‌ها از این اقدام او با خبر باشند. و نيز برخی از داستان‌ها را چنان خلاصه کرده که هيچگاه از ارزش خود نیفتاده است."

بنابر اين، او، با جمع آوری داستان‌های نویسنده‌گان معاصر افغانستان، خدمت بزرگی را در عرصه‌ی ادبیات کشور انجام داده است، که باید به اين کار او ارج نهاد.

از: نعمت حسينی


جُستارهای وابسته


منابع
پيوند به بیرون