۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

پگاهی، انجیلا

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[شاعران افغانستان][خبرنگاران افغانستان]


انجیلا پگاهی (زادۀ ۱٣۴٣ خورشیدی در کابل - )، شاعر و خبرنگار معاصر افغانستان است.


[] زندگی‌نامه

انجیلا پگاهی در سال ۱٣۴٣ خورشیدی در یک خانواده‌ی منور در شهر کابل به‌دنیا آمد[۱]. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان (لیسه) آریانا در سال ۱٣٦٠ به پایان رساند و سپس وارد انستیتوت پولی‌تخنیک شد[٢].

پگاهی، از سال ۱٣٦٠ مشغول همکاری با مطبوعات افغانستان شد. در سال ۱٣٦۱ به‌عنوان خبرنگار جریده درفش جوانان ارگان نشراتی سازمان جوانان اشتغال ورزید. بین سال‌های ۱٣٦٢-۱٣٦۵ کارمند شهرداری کابل و عضو هیاًت تحریر جریده «پامیر»، ارگان نشراتی آن بود[٣].

وی نخستین تجربه‌های شعری‌ خود را در سن ۱٦-۱٧ سالگی آغاز کرد و سروده‌هايش به‌صورت پراگنده در نشریه‌های درون مرزی و برون مرزی به‌چاپ رسیده‌اند؛ اما تاکنون مجموعه‌ی شعر او انتشار نیافته است.

در حال حاضر، انجیلا پگاهی با خانواده‌اش در شهر فرانکفورت کشور آلمان به‌سر می‌برد. گفته می‌شود که وی شاعر خوش قریحه است که دوست‌دار شعر و ادب و از بی‌عدالتی‌ها بیزارترین و در عاطفه‌ها عاشق‌ترین می‌باشد و فریبا آتش صادق او را «شاعر صمیمی و نام آشنا» می‌خواند[۴].


[] نمونه‌ی شعر

  ســایـه و روشــن یـک دشــت تمـنـا شــده‌یی
  چـتـر رنـگـیــن و کـمـانیــی دل ِ مـا شــــده‌یـی
  بـــال رویــایــــی ز بـــالا کـــه خــیــــالات ِ مـــرا
  می‌برد ســمت ِ ز آنســویی که پیـدا شــده‌یی
  همچـو گلـبرگ ِ تـر از حـس ِ کلیـمـات قشــنـگ
  شـــاه‌بـیـتــی و بــه‌روی دو لـبــم وا شـــده‌یـی
  در تماشــای تو چشــم ِ عطـشــم ســیر نشــد
  بهـر ایـن تشــنگی‌ام وه که چـه دریـا شــده‌یی
  پر شــده ذهـن ز تو حاشــیه‌هـا را همـه نقـش
  چـیـن در چـیـن حواســم کـه هـویـدا شــده‌یی
  دیدی این دل نه همان خسته، تـَرَکخورده نماند
  وقتـی تـو صـاحـب ِ ایـن خـانـه ِ تنـها شــده‌یی


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: گردآوری این مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا زیر نظر مهدیزاده کابلی به‌همت ماری صوفی‌زاده انجام می‌شود.


[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- فریبا آتش صادق، گزارشی از: شب شعر و غزل بانوان افغانستان، سایت فردا
[٢]- انجیلا پگاهی، سایت آریایی
[٣]- فریبا آتش صادق، پیشین
[۴]- همان‌جا[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]