۱۳۹۲ فروردین ۱۳, سه‌شنبه

مرکز معلومات افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[اطلاع‌رسانی][دانشگاه کابل]


مرکز معلومات افغانستان (به انگلیسی: The Afghanistan Centre at Kabul University با مخفف ACKU)، نخستین مرکز اطلاع‌رسانی در افغانستان است که برای اولین‌بار توسط نانسی دوپری باستان‌شناس آمریکایی در سال ۱۹٨۹ در پیشاور پاکستان ایجاد شد و و در سال ۲۰۰٦ به کابل انتقال یافت. این مرکز، با ۲۳ هزار عنوان کتاب، مجله و ۸۰ هزار نسخه سند با هزینه دولت افغانستان در محوطه دانشگاه کابل ساخته شده است. دانشجویان از مراجعان اصلی این مرکز هستند.
[] تاریخچه

مرکز معلومات افغانستان، برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ در شهر پیشاور پاکستان ایجاد شد. بنیان‌گذار آن نانسی دوپری باستان‌شناس آمریکایی است که از سال ۱۹۵۰ با افغانستان آشنا شد و از آن پس، بارها به این کشور سفر کرده و سال‌ها در آن‌جا اقامت داشت. در سال ۲۰۰٦، این مرکز به افغانستان منتقل و در دانشگاه کابل افتتاح شد. تاکنون، در این مرکز ۲۳ هزار عنوان کتاب، مجله و ۸۰ هزار نسخه سند، از جمله نسخه‌هایی از نشریات قدیمی وجود دارد و ۲۵ هزار سند عکس‌برداری (اسکن) و روی سایت این مرکز گذاشته شده است.
[] بخش‌ها


[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]