۱۳۹۳ مرداد ۳۱, جمعه

گاه‌شماری عبری

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[گاه‌شمار][دین یهود]


گاه‌شمار یا تقویم عبری (به عبری: הַלּוּחַ הָעִבְרִי؛ به انگلیسی: Hebrew calendar)، که در میان ایرانیانیان یهودی‌تبار به آن تقویم مختط یا مختلط نیز گفته می‌شود[۱]، بر سه‌پایه‌ی سال‌های خورشیدی و ماه‌های قمری و هفته هفت روزه که هر شنبه آغاز می‌شود، استوار است[٢]. این گاه‌شمار، که آغاز آفرینش آدم بر اساس کتاب پیدایش را مبدأ خود می‌داند[٣]، متشکل از ۱۲ ماه ۲۹ و ۳۰ روزه است. هر ماه جدید با طلوع ماه محاسبه می‌شود، که هر ۲۹٫۵۳ روز پدیدار می‌شود و هر سال قمری که دوازده ماه داشته باشد، در نهایت ۳۵۴٫۳۶ روز خواهد بود. در حالی که هر سال (یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید) ۳۶۵٫۲۵ روز خواهد بود. از این روی، به لحاظ کسری ده روزه سال قمری نسبت به خورشیدی، هر چهارسال یک‌سال ۱۳ ماهه محاسبه می‌شود تا تناسب سال‌ها و ماه‌ها برقرار بماند.[۴]


[] پیشینه‌ی تاریخی
[] بخش‌ها
[] جدول سال‌های عبری
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: يوسف ستاره‌شناس، تقویم عبری
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]