۱۳۹۴ اردیبهشت ۹, چهارشنبه

سوره‌ی غافر

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن فارسی دری سوره‌ی غافر


سوره‌یاب آیه‌یاب

سوره‌ی غافر

به‌نام خداوند بخشنده مهربان

... () () () () () () () () () () ... () () () () () () () () () () ... () () () () () () () () () () ... () () () () () () () () () () ... () () () () () () () () () () ... () () () () () () () () () () ... () () () () () () () () () () ... () () () () () () () () () () ... () () () () ()


[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] سرچشمه‌ها