۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۰, پنجشنبه

سوره‌ی مردم

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن فارسی دری سوره‌ی مردم


سوره‌یاب آیه‌یاب

سوره‌ی مردم

به‌نام خداوند بخشنده مهربان

بگـو پناه مى‌‏بـرم به پـروردگار مـردم () پـادشــاه (فـرمانـرواى) مـردم () معبـود (خـدای) مـردم () از شر وسوسه‌‏گر پنهانكار () كسی كه در سينه‏‌ها (دل‌ها)ى مردم وسوسه مى‌‏كند () خواه از جن باشد يا از انسان ()


[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] سرچشمه‌ها