۱۳۸۷ مهر ۲, سه‌شنبه

کتابنامه

کتابنامه

در اينجا، فقط شناسنامهٔ کتاب‌های منتشره شده در افغانستان و يا کتاب‌های در مورد افغانستان‌شناسی آمده است.
__________________________________________

۞ تاریخ ادبیات بلخ، نوشتهٔ صالح‌محمد خلیق

۞ سرگذشت زبان فارسی دری، نوشتهٔ پروفسور عبدالرسول رهين

۞ مردم هزاره و خراسان بزرگ، نوشتهٔ محمدتقی خاوری
__________________________________________