ه‍.ش. ۱۳۸۷ مهر ۷, یکشنبه

احزاب سیاسی در افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

احزاب سیاسی در افغانستان


فهرست الفبايی

آابپتثجچحخد
ذرزژسشصضطظع
غفقکگلمنوهی

[حزب][افغانستان]


تاريخچۀ احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان بر می‌گردد، به آغاز نهضت مشروطيت در اوايل قرن بيستم ميلادی در اين کشور. مرحله‌ی دوم حزب‌سازی در دورۀ شورای هفتم صورت گرفت و مرحلۀ سوم در دهۀ دمکراسی شروع شد. اما پس از کودتای هفت ثور، این تشکیلات‌های سياسی به‌ویژه در پاکستان و ايران به‌صورت قارچ‌گونه رشد کرد. آخرين مرحله، در حال حاضر، بعد از يازدهم سپتامبر و سقوط امارت اسلامی طالبان در دورۀ حکومت حامد کرزی آغاز شد.


آاحزاب سیاسی ردهٔ  « آ »
ااحزاب سیاسی ردهٔ  « الف »

  • اتحادیه مجاهدین اسلامی افغانستان
  • اتحادیه مجاهدین اسلامی افغانستان (انشعابی)
  • اتحادیه انجمن‌های اسلامی افغانستان در اروپا
  • اتحادیه صف
  • اتحادیه اسلامی ولایات شمال افغانستان
  • اتحادیه عمومی محصلان و افغان‌های خارج از کشور
  • اتحادیه عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور (فازا)
  • اتحادیه محصلان افغانی گوافز
  • اتحادیه افغان‌ها و محصلان افغانی شهر بریمن عضو «فازا»
  • اتحادیه عمومی و دموکراتیک محصلان و افغان‌های وطندوست در آمریکا
  • اتحادیه افغان‌های اتریش (هجرت)
  • اتحادیه اسلامی مهاجرین و محصلین افغانی
  • اتحادیه آزادی پشتونستان
  • اتحادیه محصلین (کابل)
  • انجمن مهندسان افغانستان در ایران
  • انجمن اسلامی محصلین افغان در دهلی
  • انجمن اسلامی مهاجرین افغان در هند
  • انجمن اسلامی محصلین در آسترلیا
  • انجمن همکاری افغانان نیوساوت ویلز (آسترلیا)
  • انجمن اسلامی طلاب و کارگران کیسو
  • انجمن فاطمیه
  • انجمن اسلامی افغانستان
  • ‌انجمن محمدی افغان‌های مسلمان مقیم آلمان
  • انجمن اسلامی شعرای مهاجر افغانستان
  • اجتماع محصلین افغانستان یا اجتماع محصلین برای وحدت مسلمین
  • انجمن اسلامی محصلین در هند
  • انجمن سراج‌الاخبار
  • انجمن حمایت نسوان
  • انجمن اسلامی مهاجرین افغانستان (اتحادیه مقیم اتریش)
  • انجمن دانشجویان و فارغ‌التحصیلان افغانستان
  • انجمن ارشاد اسلامی خواهران
  • افغان سوسیال دموکرات (افغان ملت)
  • امت
  • امت اسلام مکتب توحید


باحزاب سیاسی ردهٔ  « ب »
پاحزاب سیاسی ردهٔ  « پ »

  • پاسداران جهاد اسلامی افغانستان


تاحزاب سیاسی ردهٔ  « ت »

  • تحریک وحدت ملی افغانستان
  • تنظیم نسل نو هزاره (مُغل)
  • تنظیم اسلامی زنان افغانستان
  • تشکل‌های اسلامی افغانستانی‌ها در اروپا
  • تنظیم مهاجرین مسلمان افغان
  • تنظیم دعوت اسلامی افغانستان
  • تحریک مردمی وحدت ملی افغانستان
  • تحریک وحدت اسلامی مردم مجاهد افغانستان


ثاحزاب سیاسی ردهٔ  « ث »
جاحزاب سیاسی ردهٔ  « ج »

  • جماعت الدعوه الی القران والسنه افغانستان
  • جبهه ملی نجات افغانستان
  • جنبش دمکراسی افغانستان
  • جنبش ملی اسلامی افغانستان
  • جمعیت اسلامی افغانستانچاحزاب سیاسی ردهٔ  « چ »
حاحزاب سیاسی ردهٔ  « ح »

  • حزب دمکراتیک خلق افغانستان
  • حزب جمهوری‌خواهان افغانستان
  • حزب استقلال افغانستان
  • حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان (همجا)
  • حزب وحدت ملی افغانستان
  • حزب ملی وحدت اقوام اسلامی افغانستان
  • حزب کار و توسعه افغانستان
  • حزب سعادت مردم افغانستان
  • حزب افغانستان واحد
  • حزب حرکت ملی وحدت افغانستان
  • حزب حفاظت از حقوق بشر و انکشاف افغانستان
  • حزب ملی افغانستان
  • حزب کنگره ملی افغانستان
  • حزب جنبش صلح افغانستان
  • حزب حرکت اسلامی افغانستان
  • حزب عدالت اسلامی افغانستان
  • حزب رسالت مردم افغانستان
  • حزب رفاه مردم افغانستان
  • حزب صلح و وحدت ملی
  • حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان
  • حزب صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان
  • حزب وحدت اسلامی افغانستان
  • حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان
  • حزب لیبرال آزادیخواه افغانستان
  • حزب فلاح مردم افغانستان
  • حزب همبستگی افغانستان
  • حزب صلح ملی اسلامی افغانستان
  • حزب آرمان مردم افغانستان
  • حزب پیوند ملی افغانستان
  • حزب سعادت ملی و اسلامی افغانستان
  • حزب آزادی افغانستان
  • حزب رستاخیز مردم افغانستان
  • حزب وطن اسلامی افغانستان
  • حزب آزادی‌خواهان مردم افغانستان
  • حزب تحریک وحدت المسلمین افغانستان
  • حزب همبستگی ملی اقوام افغانستان
  • حزب اعتدال ملی اسلامی افغانستان
  • حزب ترقی ملی افغانستان
  • حزب استقلال ملی افغانستان
  • حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان
  • حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان
  • حزب نخبگان مردم افغانستان
  • حزب وطن ملی
  • حزب آزادی‌خواهان میهن
  • حزب پیوند میهنی افغانستان
  • حزب متحد ملی افغانستان
  • حزب مردم افغانستان
  • حزب ثبات ملی اسلامی افغانستان
  • حزب مبارزین ملی افغانستان
  • حزب دموکرات افغانستان
  • حزب اقتدارملی
  • حزب افغانستان نوین
  • حزب رفاه ملی
  • حزب ملی دریز (حزب موضع ملی)
  • حزب رفاه افغانستان
  • حزب امت اسلامی افغانستان
  • حزب ملی اسلامی افغانستان
  • حزب جنبش دموکراسی مردم افغانستان
  • حزب مترقی دموکرات افغانستان
  • حزب دموکراسی افغانستان
  • حزب مردم مسلمان افغانستان
  • حزب‌الله افغانستان
  • حزب اسلامی افغانستان
  • حزب نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان
  • حزب پیمان مردمی افغانستان
  • حزب متحد اسلامی افغانستان
  • حزب نهضت اسلامی افغانستان
  • حزب اقتدار اسلامی ملی افغانستان
  • حزب توحید مردم افغانستان
  • حزب اعتماد ملی افغانستان
  • حزب خدمتگاران ملی افغانستان
  • حزب جمهوری افغانستان
  • حزب تحرک ملی افغانستان
  • حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان
  • حزب نیاز ملی افغانستان
  • حزب انسجام ملی افغانستان
  • حزب مردمسالاری ملی افغانستان
  • حزب عدالت و ترقی افغانستان
  • حزب فتح اسلامی افغانستان
  • حزب حمایت از حقوق مردم افغانستان
  • حزب صلح و امن ملت اسلامی افغانستان
  • حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان
  • حرکت انقلاب اسلامی ملی افغانستان
  • حزب نهضت مدنی افغانستان (نما)
  • حزب آزادگان افغانستان
  • حزب حراست اسلامی افغانستان
  • حزب انقلابی خلق افغانستان
  • حزب خدمت ملی افغانستان


خاحزاب سیاسی ردهٔ  « خ »
داحزاب سیاسی ردهٔ  « د »
ذاحزاب سیاسی ردهٔ  « ذ »
راحزاب سیاسی ردهٔ  « ر »
زاحزاب سیاسی ردهٔ  « ز »
ژاحزاب سیاسی ردهٔ  « ژ »
ساحزاب سیاسی ردهٔ  « س »

  • سازمان اسلامی افغانستان

شاحزاب سیاسی ردهٔ  « ش »
صاحزاب سیاسی ردهٔ  « ص »
ضاحزاب سیاسی ردهٔ  « ض »
طاحزاب سیاسی ردهٔ  « ط »
ظاحزاب سیاسی ردهٔ  « ظ »
عاحزاب سیاسی ردهٔ  « ع »
غاحزاب سیاسی ردهٔ  « غ »
فاحزاب سیاسی ردهٔ  « ف »
قاحزاب سیاسی ردهٔ  « ق »
کاحزاب سیاسی ردهٔ  « ک »
گاحزاب سیاسی ردهٔ  « گ »
لاحزاب سیاسی ردهٔ  « ل »
ماحزاب سیاسی ردهٔ  « م »

  • محاذ ملی اسلامی افغانستان
  • مجمع ملی فعالین صلح افغانستان


ناحزاب سیاسی ردهٔ  « ن »

  • نهضت مشروطيت افغانستان
  • نهضت همبستگی ملی افغانستان
  • نهضت آزادی و دموکراسی افغانستان
  • نهضت ملی افغانستان
  • نهضت حاکمیت مردم افغانستان

واحزاب سیاسی ردهٔ  « و »
هـاحزاب سیاسی ردهٔ  « هـ »
یاحزاب سیاسی ردهٔ  « ی »
[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: احزاب سیاسی در دههٔ دموکراسی، نوشتهٔ پرتو نادری
پيوست ٢: حزب دمکراتیک خلق افغانستان، نوشتهٔ بصیراحمد حسین‌زاده
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته

۞
۞
۞[] سرچشمه‌ها

۞
۞
۞
۞[] پيوند به بیرون

۞ فهرست احزاب سياسی دارای جواز
۞ [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]