۱۳۸۷ مهر ۷, یکشنبه

احزاب سیاسی در افغانستان

از: دانشنامه‌ی آریانا

احزاب سیاسی در افغانستان


فهرست الفبايی

آابپتثجچحخد
ذرزژسشصضطظع
غفقکگلمنوهی

[حزب][افغانستان]


تاريخچۀ احزاب و جریان‌های سیاسی در افغانستان بر می‌گردد، به آغاز نهضت مشروطيت در اوايل قرن بيستم ميلادی در اين کشور. مرحله‌ی دوم حزب‌سازی در دورۀ شورای هفتم صورت گرفت و مرحلۀ سوم در دهۀ دمکراسی شروع شد. اما پس از کودتای هفت ثور، این تشکیلات‌های سياسی به‌ویژه در پاکستان و ايران به‌صورت قارچ‌گونه رشد کرد. آخرين مرحله، در حال حاضر، بعد از يازدهم سپتامبر و سقوط امارت اسلامی طالبان در دورۀ حکومت حامد کرزی آغاز شد.


آاحزاب سیاسی ردهٔ  « آ »
ااحزاب سیاسی ردهٔ  « الف »

 • اتحادیه مجاهدین اسلامی افغانستان
 • اتحادیه مجاهدین اسلامی افغانستان (انشعابی)
 • اتحادیه انجمن‌های اسلامی افغانستان در اروپا
 • اتحادیه صف
 • اتحادیه اسلامی ولایات شمال افغانستان
 • اتحادیه عمومی محصلان و افغان‌های خارج از کشور
 • اتحادیه عمومی محصلان افغانی در خارج از کشور (فازا)
 • اتحادیه محصلان افغانی گوافز
 • اتحادیه افغان‌ها و محصلان افغانی شهر بریمن عضو «فازا»
 • اتحادیه عمومی و دموکراتیک محصلان و افغان‌های وطندوست در آمریکا
 • اتحادیه افغان‌های اتریش (هجرت)
 • اتحادیه اسلامی مهاجرین و محصلین افغانی
 • اتحادیه آزادی پشتونستان
 • اتحادیه محصلین (کابل)
 • انجمن مهندسان افغانستان در ایران
 • انجمن اسلامی محصلین افغان در دهلی
 • انجمن اسلامی مهاجرین افغان در هند
 • انجمن اسلامی محصلین در آسترلیا
 • انجمن همکاری افغانان نیوساوت ویلز (آسترلیا)
 • انجمن اسلامی طلاب و کارگران کیسو
 • انجمن فاطمیه
 • انجمن اسلامی افغانستان
 • ‌انجمن محمدی افغان‌های مسلمان مقیم آلمان
 • انجمن اسلامی شعرای مهاجر افغانستان
 • اجتماع محصلین افغانستان یا اجتماع محصلین برای وحدت مسلمین
 • انجمن اسلامی محصلین در هند
 • انجمن سراج‌الاخبار
 • انجمن حمایت نسوان
 • انجمن اسلامی مهاجرین افغانستان (اتحادیه مقیم اتریش)
 • انجمن دانشجویان و فارغ‌التحصیلان افغانستان
 • انجمن ارشاد اسلامی خواهران
 • افغان سوسیال دموکرات (افغان ملت)
 • امت
 • امت اسلام مکتب توحید


باحزاب سیاسی ردهٔ  « ب »
پاحزاب سیاسی ردهٔ  « پ »

 • پاسداران جهاد اسلامی افغانستان


تاحزاب سیاسی ردهٔ  « ت »

 • تحریک وحدت ملی افغانستان
 • تنظیم نسل نو هزاره (مُغل)
 • تنظیم اسلامی زنان افغانستان
 • تشکل‌های اسلامی افغانستانی‌ها در اروپا
 • تنظیم مهاجرین مسلمان افغان
 • تنظیم دعوت اسلامی افغانستان
 • تحریک مردمی وحدت ملی افغانستان
 • تحریک وحدت اسلامی مردم مجاهد افغانستان


ثاحزاب سیاسی ردهٔ  « ث »
جاحزاب سیاسی ردهٔ  « ج »

 • جماعت الدعوه الی القران والسنه افغانستان
 • جبهه ملی نجات افغانستان
 • جنبش دمکراسی افغانستان
 • جنبش ملی اسلامی افغانستان
 • جمعیت اسلامی افغانستانچاحزاب سیاسی ردهٔ  « چ »
حاحزاب سیاسی ردهٔ  « ح »

 • حزب دمکراتیک خلق افغانستان
 • حزب جمهوری‌خواهان افغانستان
 • حزب استقلال افغانستان
 • حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان (همجا)
 • حزب وحدت ملی افغانستان
 • حزب ملی وحدت اقوام اسلامی افغانستان
 • حزب کار و توسعه افغانستان
 • حزب سعادت مردم افغانستان
 • حزب افغانستان واحد
 • حزب حرکت ملی وحدت افغانستان
 • حزب حفاظت از حقوق بشر و انکشاف افغانستان
 • حزب ملی افغانستان
 • حزب کنگره ملی افغانستان
 • حزب جنبش صلح افغانستان
 • حزب حرکت اسلامی افغانستان
 • حزب عدالت اسلامی افغانستان
 • حزب رسالت مردم افغانستان
 • حزب رفاه مردم افغانستان
 • حزب صلح و وحدت ملی
 • حزب تفاهم و دموکراسی افغانستان
 • حزب صلح ملی اسلامی اقوام افغانستان
 • حزب وحدت اسلامی افغانستان
 • حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان
 • حزب لیبرال آزادیخواه افغانستان
 • حزب فلاح مردم افغانستان
 • حزب همبستگی افغانستان
 • حزب صلح ملی اسلامی افغانستان
 • حزب آرمان مردم افغانستان
 • حزب پیوند ملی افغانستان
 • حزب سعادت ملی و اسلامی افغانستان
 • حزب آزادی افغانستان
 • حزب رستاخیز مردم افغانستان
 • حزب وطن اسلامی افغانستان
 • حزب آزادی‌خواهان مردم افغانستان
 • حزب تحریک وحدت المسلمین افغانستان
 • حزب همبستگی ملی اقوام افغانستان
 • حزب اعتدال ملی اسلامی افغانستان
 • حزب ترقی ملی افغانستان
 • حزب استقلال ملی افغانستان
 • حزب وحدت ملی اسلامی افغانستان
 • حزب وحدت اسلامی ملت افغانستان
 • حزب نخبگان مردم افغانستان
 • حزب وطن ملی
 • حزب آزادی‌خواهان میهن
 • حزب پیوند میهنی افغانستان
 • حزب متحد ملی افغانستان
 • حزب مردم افغانستان
 • حزب ثبات ملی اسلامی افغانستان
 • حزب مبارزین ملی افغانستان
 • حزب دموکرات افغانستان
 • حزب اقتدارملی
 • حزب افغانستان نوین
 • حزب رفاه ملی
 • حزب ملی دریز (حزب موضع ملی)
 • حزب رفاه افغانستان
 • حزب امت اسلامی افغانستان
 • حزب ملی اسلامی افغانستان
 • حزب جنبش دموکراسی مردم افغانستان
 • حزب مترقی دموکرات افغانستان
 • حزب دموکراسی افغانستان
 • حزب مردم مسلمان افغانستان
 • حزب‌الله افغانستان
 • حزب اسلامی افغانستان
 • حزب نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان
 • حزب پیمان مردمی افغانستان
 • حزب متحد اسلامی افغانستان
 • حزب نهضت اسلامی افغانستان
 • حزب اقتدار اسلامی ملی افغانستان
 • حزب توحید مردم افغانستان
 • حزب اعتماد ملی افغانستان
 • حزب خدمتگاران ملی افغانستان
 • حزب جمهوری افغانستان
 • حزب تحرک ملی افغانستان
 • حزب نهضت بیداری ملی فلاح افغانستان
 • حزب نیاز ملی افغانستان
 • حزب انسجام ملی افغانستان
 • حزب مردمسالاری ملی افغانستان
 • حزب عدالت و ترقی افغانستان
 • حزب فتح اسلامی افغانستان
 • حزب حمایت از حقوق مردم افغانستان
 • حزب صلح و امن ملت اسلامی افغانستان
 • حزب انصاف ملی اسلامی افغانستان
 • حرکت انقلاب اسلامی ملی افغانستان
 • حزب نهضت مدنی افغانستان (نما)
 • حزب آزادگان افغانستان
 • حزب حراست اسلامی افغانستان
 • حزب انقلابی خلق افغانستان
 • حزب خدمت ملی افغانستان


خاحزاب سیاسی ردهٔ  « خ »
داحزاب سیاسی ردهٔ  « د »
ذاحزاب سیاسی ردهٔ  « ذ »
راحزاب سیاسی ردهٔ  « ر »
زاحزاب سیاسی ردهٔ  « ز »
ژاحزاب سیاسی ردهٔ  « ژ »
ساحزاب سیاسی ردهٔ  « س »

 • سازمان اسلامی افغانستان

شاحزاب سیاسی ردهٔ  « ش »
صاحزاب سیاسی ردهٔ  « ص »
ضاحزاب سیاسی ردهٔ  « ض »
طاحزاب سیاسی ردهٔ  « ط »
ظاحزاب سیاسی ردهٔ  « ظ »
عاحزاب سیاسی ردهٔ  « ع »
غاحزاب سیاسی ردهٔ  « غ »
فاحزاب سیاسی ردهٔ  « ف »
قاحزاب سیاسی ردهٔ  « ق »
کاحزاب سیاسی ردهٔ  « ک »
گاحزاب سیاسی ردهٔ  « گ »
لاحزاب سیاسی ردهٔ  « ل »
ماحزاب سیاسی ردهٔ  « م »

 • محاذ ملی اسلامی افغانستان
 • مجمع ملی فعالین صلح افغانستان


ناحزاب سیاسی ردهٔ  « ن »

 • نهضت مشروطيت افغانستان
 • نهضت همبستگی ملی افغانستان
 • نهضت آزادی و دموکراسی افغانستان
 • نهضت ملی افغانستان
 • نهضت حاکمیت مردم افغانستان

واحزاب سیاسی ردهٔ  « و »
هـاحزاب سیاسی ردهٔ  « هـ »
یاحزاب سیاسی ردهٔ  « ی »
[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: احزاب سیاسی در دههٔ دموکراسی، نوشتهٔ پرتو نادری
پيوست ٢: حزب دمکراتیک خلق افغانستان، نوشتهٔ بصیراحمد حسین‌زاده
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته

۞
۞
۞[] سرچشمه‌ها

۞
۞
۞
۞[] پيوند به بیرون

۞ فهرست احزاب سياسی دارای جواز
۞ [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]