۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه

جلال آباد

جلال آباد

جلال آباد در ورودی شرقی افغانستان است و درمسيری بين کابل و گردنه "خيبر" قرار دارد. اين شهر در وادی حاصلخيزی قر ار دارد که با نارنجستان ها، مزارع نيشکر و شاليزارها احاطه شده است.

در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه به منظور توسعه کشاورزی، چندين سد بزرگ آب در اين ناحيه ساخته شد. خود جلال آباد شهری است با جاده هايی که در دو سوی آن صفوفی از درختان سرکشيده است.

مرکز اين شهر را باغها و پارک ها احاطه کرده است که درهنگام صلح و آرامش مردم با دوستان و خانواده های خود در آن به تفريح و تفرج می پردازند.

شهر جلال آباد مرکز بزرگ بازرگانی نيز است. اگرچه بيشتر جمعيت اين شهر را پشتون ها تشکيل می دهند، ولی اقليت های ديگر به گونه قابل ملاخظه ای درآن حضور دارند از جمله هندو ها و سيک ها.

هوای ملايم جلال آباد اين شهر را در زمستان به استراحتگاه دلخواهی برای مقامات دولت، تاجران کابل مبدل می سازد.

در شرق مرکز شهر منطقه ايست که به شکل جديد ساخته شده است. در اطراف شهر جلال آباد محلات متعدد تاريخی و آثار منحصر به فرد باستانی تمدن "گندها" را وجود دارد. ولی خود شهر جلال آباد شهر نسبتأ جديدی است و در قرن شانزده ، در دوره سلطنت اکبر، نواده بابر شاه امپراتور مغول ساخته شده است.

در قرن نوزدهم، شهر جلال آباد دو بار در جنگ اول و دوم بريتانيا عليه افغانستان توسط بريتانيايی ها اشغال شد. اما در هردو مورد آنها مجبور شدند از راه گردنه خيبر عقب نشينی کنند.

همچنين اين شهر در سالهای هشتاد توسط نيروهای اتحاد شوروی اشغال شد ولی بيشتر نواحی اطراف شهر در دست مجاهدين باقی ماند و جنگ های پياپی در اين منطقه ادامه يافت. دراين دوره شهر جلال آباد و آثار بی نظير تاريخی بودايی آن ويران شد.

اکنون به دليل گزارشهايی مبنی بر وجود شماری از اردوگاه های آموزشی شبکه القاعده اسامه بن لادن درنزديک جلال آباد، اين ناحيه بار ديگر هدف قرار گرفته است؛ و اين بار هدف حملات هوايی ايالات متحده امريکا.[*]