۱۳۸۷ دی ۶, جمعه

محمدهمایون اعتمادی

محمدهمایون اعتمادی

نقاش و منیاتوریست معروف افغانستان

محمد همایون اعتمادی نقاش و منیا توریست معروف کشور که سالها به حیث سرمنشی اعلیحضرت ظاهر شاه و رئیس کتابخانه سلطنتی رئیس سره میاشت ایفای وظیفه مینمودند ساعت ٨ صبح ۱٤ جون ٢۰۰٧ در شهر المیدای کالیفورنیا وفات نمود و در حدیره افغانها در میشن بلوارد شهر هیوارد دفن شد.

استاد همایون اعتمادی یکی از بهترین و لایق ترین استادان مکتب منیاتوری بهزاد بودند که نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان در رشته خود به آخرین مدارج ترقی رسیدند . افغانستان و ایران منیاتوریست های زادی داشت که هیچکدام در راستای لیاقت و امانت کاری در مکتب بهزاد به بلند پایگی استاد اعتمادی نرسیده بودند . همایون اعتمادی به نماینده گی ازافغانستان آزاد ومترقی در کنفرانس های جهانی هلال احمر و همچنان به نمایشگاه های غلمی نقاشی در سراسر جهان اشتراک نموده بودند وی با روسای جمهور و سلاطین کشور های دوست ملاقات نموده و هنر زیبای مکتب بهزاد را معرفی نموده بودند وی برای مطالعه و تحصیل آرت شرقی به چین سفر نموده بودو در آنجا با استادان مختلف هنر چینی آشنایی داشت.

استاد اعتمادی پدر عبدالله اعتمادی جازبند نواز معروف افغان و پدر کلان علی اعتمادی خواننده جوان و کاکای احمد ولید خواننده معروف افغان مقیم جرمنی میباشد.

همایون اعتمادی فرزند فرحت کابلی شاعرو یکی از سیاسی انقلابی زمان اعلیحضرت امان الله خان که مدیر مجله امان افغان و نواسه سردار عبدالقد وس خان اعتماد الدوله بود.[*]

نمونه های هنر استاد همایون اعتمادی:

نمونه آرت تذهیب کتاب استاد همایون اعتمادی


شکار اثر دیگر استاد همایون اعتمادی که نمونه صد فیصد مکتب هنری بهزاد میباشد


محمدهمايون اعتمادی، در سال 1343-42، به سمت مدير کتابخانه دارالتحرير شاهی مشغول به کار بود.(سالنامه افغانستان 1342-1343)