۱۳۸۸ فروردین ۶, پنجشنبه

شاهدان یهوه

شاهدان یَهُوَه یکی از فرقه‌های مسیحیت می‌باشد، که در دهه ۱۸۷۰ میلادی بوجود آمد[۱]. بنیانگذار اين سازمان "چارلز تز راسل" (۱٩۱٦-۱٨۵٢م) از اهالى پلسيلوانياى آمريكا بود که ابتدا یک مجتمع "کتاب مقدس" را تأسیس نمود و خود به‌عنوان رهبر آن انتخاب شد. او در سال ۱٨۷٩ م نشریه‌ای به نام "برج دیده‌بانی" را منتشر کرد[۲] که امروزه شاهدان يهوه نيز در مجله‌ای به همين نام نظرات و عقاید خود را براساس کتاب مقدس، تبليغ می‌کنند. در حال حاضر، این مجله به ۳۱۴ زبان دنیا از جمله فارسی منتشر می‌شود.[۳]

در ابتدا،‏ پيروان راسل خود را "شاگردان كتاب مقدس" می‌نامیدند. اما پس از مرگ راسل، به جای او وکیل این گروه به نام جی. اف. رادفورد (۱٩٤٢- ۱٨٦٩) رهبر شد. وی که خود را به عنوان سخنگوی یهوه معرفی می‌کرد، در سال ۱٩٣۱م نام اين گروه را به "شاهدان یَهُوَه" تغيير داد.[۴] شاهدان يهوه در اين مورد می‌نويسند:

"دوره معاصر شاهدان یَهُوَه در دهه ۱۸۷۰ آغاز شد. در ابتدا،‏ آنان را شاگردان كتاب مقدس می‌نامیدند. لیكن در سال ۱۹۳۱،‏ آنان نام شاهدان یَهُوَه را كه بر اساس كتاب مقدس بود برای‌ خود اختیار كردند. (اشعیا ۴۳:‏۱۰)"[۵]

نام شاهدان یَهُوَه نشان دهندۀ این است که آنها در خصوص یَهُوَه شهادت می‌دهند. یَهُوَه نام اختصاصی خدا است که در کتاب مقدّس، خدای قادر مطلق خود را با همين نام خوانده است. بطور کلّی، در طول تاریخ هر کسی را که به جلال خدا شهادت داده است می‌توان شاهد وی خواند. (خروج ‌۳: ۱‌۳‌، ۱۵؛ اِشَعْیا ۴۳: ‌۱۰).

بنابراین، وقتی کتاب مقدّس از مردان وفادار متعددی که اوّلین آنها هابیل است نام می‌برد، ایشان را "اَبر شاهدان" می‌خواند.(عبرانیان ۱۱ :‌۴؛ ۱۲ :‌۱) از افراد برجسته‌ای همچون نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسی، و داود به عنوان شاهدان یَهُوَه (خدا) یاد شده است و نيز عیسی مسیح "شاهد امین و صدیق" خوانده شده است.(مکاشفه ۳ :‌۱۴)[۶]

به هر حال، پس از رادفورد، در سال ۱٩۷۷م، ن. هـ. نـُر (N.H. Knorr) رئیس سازمان شاهدان يهوه شد. در زمان وی در گیلعاد، مدرسه کتاب مقدس ایجاد شد و نزدیک به ١٥٠٠٠ نفر به عنوان میسیونرهای ملکوت خدا پرورش یافتند. بعد از نـُر، این سازمان به صورت یک شورا اداره می‌شود.

سازمان شاهدان یَهُوَه،‏ اگرچه در ابتدا با تعداد نفرات كمی‌ آغاز به كار كرد. اما بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۷ میلیون نفر پیرو این فرقه از دين مسیحیت بوده‌اند که امروزه در بیش از ۲۳۰ كشور مشغول موعظه می‌باشند.[۷] تعداد اندکی از افغانها و ايرانيان ساکن در کشورهای غربی نيز به اين فرقه پيوسته‌اند.

عقايد شاهدان یَهُوَه با باورهای سنتی فرقه‌های ديگر مسيحيت اختلاف اصولی دارد. مخالفان اين گروه می‌نويسند:

"آقاى چارلز تز راسل، مؤسس اين فرقه كه ادعا مى‌كرد عبرى و يونانى مى‌داند، در برابر پرسش و پاسخ آشکار شد كه اطلاعى از اين زبان‌ها نداشته، بنابراين ترجمه‌اى كه از آيات كتاب مقدس كرده قابل قبول نيست. هرچند پيروان بعدى اين فرقه بويژه آقاى "رادفورد" سعى كرده‌اند كه شاهدان يهوه را از اشتباهات راسل مبرا سازند، اما آنها نيز همان اشتباهات را تكرار كرده‌اند."[۸]

بنابراين، برخی آنها را فرقۀ جديدی از مسيحيت می‌دانند[۹] و بعضی می‌گويند که آنها گروهی مسيحی هسنتد که تحت تأثير يهوديت می‌باشند[۱۰] و يا متعصبانی هستند که معالجۀ پزشکی را رد می‌کنند[۱۱] و حتی گروه‌های مسيحی ديگر آنها را ضد مسيحی می‌خوانند[۱۲]. در واقع هيچ يک از اين توضيحات شاهدان يهوه را توصيف نمی‌کند، چرا که چنين طرز فکرهايی در مورد آنها اغلب به دليل پيشداوری يا اطلاعات غلطی است که به آنها نسبت داده شده است.[۱۳]

{اين مقاله نياز به گسترش دارد!}

پی‌نوشت‌ها


[۱]- شاهدان یَهُوَه چگونه سازماندهی‌ شده‌اند؟، سايت رسمی شاهدان يهوه
[۲]- شاهدان يهوه، فصل چهارم: خلاصهای از تاریخ کلیسا، سايت اينترنتی مرکز پژوهشهای مسيحی
[۳]-
[۴]- چهره وحشتناک یک انسان متعصب!، سايت ترجمه اخبار ترکیه
[۵]- شاهدان یَهُوَه چگونه سازماندهی‌ شده‌اند؟، سايت رسمی شاهدان يهوه
[۶]- رسالهی شاهدان يهوه چه کسانی هستند؟ انجمن بين المللی مطالعات کتاب مقدس، چاپ ۲۰۰۲م.
[٧]- شاهدان یَهُوَه چگونه سازماندهی‌ شده‌اند؟، سايت رسمی شاهدان يهوه
[۸]- شاهدان يهوه، فصل چهارم: خلاصهای از تاریخ کلیسا، سايت اينترنتی مرکز پژوهشهای مسيحی
[۹]-
[۱۰]- شاهدان يهوه، يا رب سايت انجمن اينترنتی مسلمان
[۱۱]- چهره وحشتناک یک انسان متعصب!، سايت ترجمه اخبار ترکیه
[۱۲]- عیسای مسیح خداوند است
[۱۳]- رسالهی شاهدان يهوه چه کسانی هستند؟ انجمن بين المللی مطالعات کتاب مقدس، چاپ ۲۰۰۲م.


جُستارهای وابستهمنابعپيوند به بیرون


سايت رسمی شاهدان يهوه (فارسی)
شاهدان یهوه را بشناسیم، دائرةالمعارف مسیحیت(گروههای مسیحی)
عیسای مسیح خداوند است