ه‍.ش. ۱۳۸۸ فروردین ۲۲, شنبه

سازمان انقلابی زحمتكشان افغانستان (سازا)

[*][**][***][****][*]