۱۳۸۸ مهر ۹, پنجشنبه

ناظمی، عبدالطیف

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجات


عبدالطیف ناظمی (زادۀ ۱۳٢۵ خ - )، شاعر، ادب شناس و منتقد شناخته شده افغان است.


[] زندگی‌نامه

عبدالطیف ناظمی در ٢۱ ثور (ارديبهشت) سال ۱۳٢۵ خورشيدی در شهر هرات به‌دنيا آمد. پس از فراگيری مقدمات زبان دری و عربی در مدارس خصوصی، وارد صنف (کلاس) چهارم مدرسه‌ای سلطان غیاث‌الدین غوری گردید. تحصيلات دورۀ ابتدايی و متوسطه را با درجۀ ممتاز در زادگاه‌اش به پايان رساند و سپس به دانشکدۀ ادبيات دانشگاه کابل راه يافت.

ناظمی در سال ۱۳٤٩ خورشيدی، تحصيلات عالی خود را با دريافت مدرک ليسانس در رشتۀ ادبيات دری از دانشکده ادبيات، به پايان برد و به‌عنوان دانشيار در دانشگاه كابل استخدام شد.

در سال ۱۳۵۰ در ادارۀ ادبيات و هنر راديو افغانستان اشتغال ورزيد و پس از شش ماه به عنوان معاون مدیریت عمومی هنر و ادبیات منصوب شد.

ناظمی در سال ۱۳۵٢ به‌عنوان استاد دانشکدۀ تعلیم و تربیت وارد هيأت علمی دانشگاه شد و سپس به تدريس زبان و ادبیات دری در دانشکدۀ ادبیات پرداخت.

پس از کودتای هفت ثور ۱۳۵٧، برای مدت کوتاه به‌سمت رییس کلتور (فرهنگ) در وزارت اطلاعات کلتور منصوب شد و از آن پس، زندانی گردید. اما با ورود نيروهای اشغالگر شوروی سابق به افغانستان، ناظمی از زندان رهایی يافت و به‌عنوان رییس نشرات رادیو افغانستان گماشته شد.

افزون بر اين، زمانی که در جوزای ۱۳٦٠، جبهه ملی پدر وطن تأسيس شد، عبداللطيف ناظمی عضو کميتۀ ملی اين جبهه نيز بود.[سالنامۀ افغانستان ۱۳٦٠، شمارۀ ۴٧، کابل: کميتۀ دولتی طبع و نشر، ص ۱٩٩]

به‌گفتۀ سيما شادان، لطيف ناظمی را بسياری استاد خطاب می‌کنند، اين نه بدان خاطر است که او سالهای متمادی در دانشگاه کابل و دانشگاه هامبولت آلمان، زبان و ادبيات فارسی دری تدريس کرده است، بلکه بيشتر به‌دليل دسترسی و تسلط او بر شعر و ادب زبان فارسی و ادبيات جهانی است.

استاد لطيف ناظمی حتی در زمانی که متصدی مقام‌های بلند دولتی به‌عنوان رئيس راديو افغانستان و رئيس کميته دولتی اطلاعات و فرهنگ هم بوده است، شعر، نقد و پژوهش ادبی را فراموش نکرده است.[*]


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: نگاهی کوتاه بر زندگی عبدالطیف ناظمی
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>