۱۳۸۸ آذر ۱۳, جمعه

کلادیوس پتالومی (بطلميوس)

از: مهديزاده کابلی


فهرست مندرجاتکلاودیوس بطلمیوس (Claudius Ptolemaeus به یونانی Κλαύδιος Πτολεμαίος و در زبان انگلیسی با نام Ptolemy ناميده می‌شود) (زادۀ حدود ۹٠ م - درگذشتۀ حدود ۱٦٨ م)، یکی از فیلسوفان و اخترشناسان یونان باستان بود که به احتمال زیاد در اسکندریه واقع در مصر می‌زیست.

اخترشناس، ریاضیدان و جغرافی‌نگار نامدار حوزۀ علمی اسکندریه در سدۀ دوم میلادی. برخی منابع تولد و وفات او را، بترتیب، حدود ۱٠٠ میلادی و ۱٧٠ میلادی، و برخی دیگر حدود ٨۵ میلادی و ۱٦۵ میلادی ذکر کرده‌اند (دایرۀ المعارف فارسی، ذیل ماده).

بطلمیوس شهروند رومی، يونانی يا مصری تبار بود که به احتمال زیاد در اسکندریه واقع در مصر (تحت فرمانروايی رومی‌ها) می‌زیست. نام او در شمار شعرای لطيفه پرداز در ادبيات کهن يونانی نيز برده شده است.


[] زندگی‌نامه

[] نظریه‌ی زمین مرکزی

كلاوديوس بطليموس الگویی را برای کیهان شناخته شده روزگار خود که همان سامانه خورشیدی ماست ارائه کرد که در آن زمین در مرکز گیتی قرار داشت و خورشید و ماه و بقیه‌ی سیارات به‌دورش می‌چرخید. در آن زمان به مدار، "فلک" می‌گفتند و در آن زمان ۴ سیاره بیشتر کشف نشده بودند. او می‌گفت: هفت فلک وجود دارد که آخرین فلک، "فلک‌الافلاک" نام دارد که همه‌ی ستاره‌ها روی آن چسبیده‌اند. او نیز معتقد بود که خدا و فرشتگان بعد از فلک‌الافلاک زندگی می‌کنند. به این نظریه که بطلمیوس در باره جهان ارائه کرد، "نظریه‌ی زمین مرکزی" می‌گویند.[*]

بطلميوس در كتاب مجستی (كار بزرگ) نوشت كـه زمين در مـركز عا لـم قرار دارد. و چنين استنباط كرد كـه خورشيد، ماه و ستـارگان همـه به دور زمين می‌گردند و محاسباتی نيز انجام داده كه تا بيش از هزار سال مورد قبول اكثر دانشمندان بوده و در خلال قرون وسطی تا زمان كپرنيك، نوشته‌های بطلميوس و ارسطو آخرين استناد علمی محسوب می‌شدند. هرچند هيئت بطلميوس خلاصه كننده افكار منجمين قبلی بوده، ولی آنرا هيئت بطلميوس (astronomy s‘ptolemy) خواند. كتاب مزبور در ۱٣ جلد شامل انديشه‌های متفكرانی چون ارسطو، فيثاغورث، و ابرخس و باچند ايده بطلميوس می‌باشد.[غلامرضا دژکامه، تاريخچۀ نجوم محاسباتی، وبگاه نجوم محاسباتی]


[] آثار


[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20][برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]