۱۳۸۸ دی ۴, جمعه

قبادیانی، ناصرخسرو

از: مهديزاده کابلی
مـن آنم که در پای خـوکان نريزم
مر اين قيمتی دُرّ لفظ دری را[۱]


فهرست مندرجات


حکیم ناصر خسرو (زادۀ ۳۹۴ ه.ق - درگذشتۀ ۴٨۱ ه.ق)، يکی از نابغه‌های فکری، شاعر، نويسنده، متکلم، فيلسوف، جهانگرد و مبلغ اسماعيلی خراسان زمين در قرن يازدهم ميلادی است[٢] که بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفهٔ یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفه و کلام تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تأکید کرده‌است. ناصرخسرو بهمراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را از برداشــته‌ اســت. او در آثار خویش، از آیات قرآن برای اثبات عقاید خودش اســتفاده کرده ‌اســت.[٣]


[] زندگی‌نامه

حکيم ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، معروف به ناصرخسرو، با كنيه ابومعين و متخلص به "حجت"، در نهم ماه ذی‌القعده سال ۳۹۴ هجری قمری در روستای قبادیان در بلخ در خانوادهٔ ثروتمندی که ظاهراً به امور دولتی و دیوانی اشتغال داشتند، چشم به جهان گشود.[۴] ناصر خسرو خود را در سفرنامه قباديانی مروزی می‌خواند و اين مطلب نشان می‌دهد كه او در قباديان زاده شده و در مرو ساكن بوده است.[۵]


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :


[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ٦:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- اين سرودۀ ناصرخسرو آشکارا تقلدی است از محتوای کلام عيسی مسيح در انجيل متی که فرمود: "مرواريدهای خود را نزد خوک‌ها ميندازيد چون قادر به تشخيص ارزش آن‌ها نمی‌باشند؛ آنها مرواريدها را لگدمال می‌کنند و برگشته، به شما حمله‌ور خواهند شد. به‌همين ترتيب، چيزهای مقدس را در اختيار انسان‌های بدکار مگذاريد."[انجيل متی، باب هشتم، آيۀ ٦]
[۲]- حج ناصرخسرو، به کوشش عبدالرضا فارسی
[۳]-
[۴]-
[۵]- ناصرخسرو در متن سفرنامه، نشريۀ الكترونيكی حيات انديشه
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
<برگشت به بالا><گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله>