۱۳۸۹ مهر ۵, دوشنبه

سخندان، سیدال

از:


فهرست مندرجات


سیدال سخندان (زادۀ .... خ - درگذشتۀ ٢۹ جوزا سال ۱٣۵۱ خ)، شاعر و سخنور توانا و مبارز افغانستان بود. او از جمله اعضای جمعيت دمکراتیک نوین (شعله‌ی جاوید) و فرد نترس و دلیر بود که در مقابل ارتجاع سیاه ایستادگی می‌کرد. زمانی که وی در دانشگاه (پوهنتون) کابل سخنرانی می‌کرد تمام دانشجویان و استادان گرد وی جمع می‌شدند و ساعت‌ها به‌سخنان او گوش فرا می‌دادند. سخنرانی سیدال دانشجویان و استادان را مجذوب می‌کرد و کسی بود که در دانشگاه بیشترین دانشجویان هوادار وی شده بودند. او سرانجام، توسط هواداران اخوان‌المسلمین (و به روایتی به‌دست گلبدین حکمتیار) در پی یک زد و خورد بین دانشجویان چپی و اسلامی در صحن دانشگاه کابل کشته شد.


[] زندگی‌نامه

سیدال سخندان در سال .... خورشیدی در یک خانوادۀ کشاورز در ولایت لوگر زاده شد.


[][][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- گلبدین حکمتيار قبل از فرار به پاکستان يک و نيم سال را در زندان دهمزنگ کابل به اتهام قتل سيدال سخندان بسر برد.
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]