۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

جغرافیای طبیعی

از:


فهرست مندرجات


جغرافیای طبیعی عبارت است از مطالعهٔ جغرافیایی از چهره‌های طبیعی سیارهٔ زمین. این رشته از جغرافیا به تجزیه و تحلیل و سنجش پراکندگی اشکال زمین، آب و هوا، خاک‌ها، گیاهان، حیوانات و سایر پدیده‌های طبیعی می‌پردازد.[۱]


[] تعریف و اهداف

جغرافیای طبیعی (از نظر رشته دانشگاهی)، علمی است که محیط طبیعی و تأثیر عوامل و عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسان را مطالعه می‌کند، این علم در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش ژئومورفولوژی و اقلیم است.

در گرایش ژئومورفولوژی به‌بررسی و شناسایی اشکال ناهمواری‌های پوسته‌ی زمین، تحلیل عوامل درونی و بیرونی بوجود آورنده‌ی این اشکال، نحوه‌ی تحول و تکامل آن‌ها در طول زمان و ارزیابی نقش آن در زندگی و فعالیت‌های انسان می‌پردازد.

در گرایش اقلیم (آب و هواشناسی) به‌شناسایی فرآیندهای حاکم بر نحوه‌ی فعالیت عناصر سازنده‌ی آب و هوای محیط اطراف و همچنین فرآیندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره‌ی زمین، حرکات جو و قانونمندی‌های حاکم بر این حرکات و تأثیر این فعالیت‌ها بر روی زیست و فعالیت انسان‌ها، جانداران و محیط بی‌جان می‌پردازند.[٢]


[] شاخه‌های جغرافیای طبیعی

جغرافیای طبیعی، یکی از مباحث مهم جغرافی است که شامل: ژئومورفولوژی، جغرافيای ديرينه، جغرافيای آب‌ها، جغرافيای خاک‌ها، آب و هوا و اقليم‌شناسی، جغرافيای زيستی و جغرافيای نواحی خشک و نيمه خشک می‌باشد.[٣] شاخه‌های اصلی جغرافیای طبیعی عبارت‌اند از:

  • زمین ریخت‌شناسی
  • اقلیم‌شناسی
  • جغرافیای خاک
  • اقیانوس‌شناسی
  • بوم‌شناسی[۴]


[] زمین ریخت‌شناسی[] اقلیم‌شناسی[] جغرافیای خاک[] اقیانوس‌شناسی[] بوم‌شناسی
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- جغرافیای طبیعی، ویکی‌پدیا، دانشنامۀ آزاد، برگرفته از کتاب علم جغرافیا قسمت مقدمه پاراگراف دوم
[۲]-
[۳]- شاخه‌های علم جغرافيا، پایگاه ملی داده‌های علوم زمین‌ کشور
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]