۱۳۸۹ آذر ۱۱, پنجشنبه

جاده ابریشم

از: دانشنامۀ آریانا


فهرست مندرجات

[...][...]


جاده ابريشم یا راه ابریشم (به انگلیسی: Silk Road؛ به آلمانی: Seidenstraße؛ و به چینی: 丝绸之路) قدیمی‏ترین شبکه راه‏های بازرگانی (کاروان‏رو) است که از چین، واقع در شرق دور آغاز و تا دریای مدیترانه در غرب امتداد می‏یافت و از دوران باستان تا حدود قرن هشتم هجری (چهاردهم میلادی) دو قارۀ آسیا و اروپا (اوراسیا) را به‌هم پیوند می‌داد. جغرافيدان آلمانی به‌نام "فرديناند ريختوفن" در سال ۱٨٧٧ ميلادی به‌سبب حمل ابريشم چين از اين راه به دريای مديترانه و مناطق مختلف ديگر، اين نام را برای اين جاده برگزيد.[*] كارشناسان، طول جاده ابريشم را حدود ٧٠٠٠ كيلومتر تخمين زده‌اند.[*]


[] تاریخچه راه ابریشم

قديمی‌ترين راه بزرگ كه از بابل شروع می‌شد و با گذر از تنگنای زاگرس، به كرمانشاهان و اكباتان (همدان) می‌رسيد و از آنجا به ری می‌رفت و در امتداد جنوب البرز به باكتريا (بلخ) می‌انجاميد، به‌نام "جاده شاهی" یاد می‌شود. اين راه از روزگاران كهن، اصلی‌ترين راه پيوند ميان شرق و غرب بوده است. همین مسير قديم بود كه در گذر روزگاران از آسيای مركزی به چين پيوسته و سبب سرازير شدن كاروان‌های ابريشم در آن شده است.


[] مسیر جادۀ ابریشم
[] افغانستان و جادۀ ابریشم

افغانستان پیش از کشف اقیانوس هند در گذرگاه جاده ابریشم قرار داشت و نقش مهمی را در تجارت ميان شبه قاره هند، شرق میانه، آسیای مرکزی و اروپا بازی می‌کرد. این کشور از لحاظ موقعيت جغرافيايی در طول تاريخ بستر مناسب تلاقی تمدن‌های شرق و غرب نيز به‌شمار می‌رفت. از ين روی، افغانستان به‌عنوان چهار راه تمدن‌ها شناخته می‌شود.


[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]
[۴۵]
[۴٦]
[۴٧]
[۴٨]
[۴۹]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]