۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

دستگاه تناسلی

از: دانشنامه آریانا


فهرست مندرجات

[...][...]


دستگاه تناسلی یا دستگاه تولید مثل یکی از دستگاه‌های بدن جانوران است که برای تولید مثل به کار می‌رود. این دستگاه در انسان شامل دستگاه تولید مثل در زنان و دستگاه تولید مثل در مردان است.


[] کارکرد

موجودات زنده همگی قابلیت تولید مثل دارند و همین موضوع عامل بقای نسل آن‌هاست. دستگاه تناسلی به‌همین منظور در بدن موجودات زنده تعبیه شده است. دستگاه تناسلی تنها دستگاهی از بدن است که برای زندگی خود فرد حیاتی نیست امّا برای بقای نسل لازم است. در فرآیند تولید مثل انسان دو سلول جنسی یا گامت نقش دارند: گامت مردانه که اسپرم نامیده می‌شود و گامت زنانه که تخمک نام دارد.

اسپرم توسط دستگاه تناسلی مردانه و تخمک توسط دستگاه تناسلی زنانه تولید می‌شوند. اسپرم در حین فعالیت جنسی در اثر انزال از طریق آلت مردانه وارد دستگاه تناسلی زنانه می‌شود و از داخل واژن شنا کرده و وارد رحم می‌شود و خود را به لوله‌های فالوپ یا لوله‌های رحمی می‌رساند. تخمک نیز از تخمدان زن آزاد می‌شود و وارد لوله های فالوپ می شود. اسپرم و تخمک در این محل با یکدیگر برخورد می کنند. اسپرم وارد تخمک می شود و آنرا بارور می کند و لقاح حاصل می شود که نتیجة آن تشکیل سلول تخم است که می‌تواند به یک نوزاد تبدیل شود. بنابراین همکاری مرد و زن برای تشکیل تخم و در نتیجه حامله شدن زن لازم است. زن با وجود اینکه سلول تخم را تا بزرگ شدن و تبدیل شدن به یک نوزاد کامل در درون رحم نگه می‌دارد ولی همانطور که گفته شد برای باردار شدن نیازمند اسپرم مردانه است.


[] بيماری‌های آميزشی

رابطه جنسی يکی از غرايز اصلی برای بقأ بشر است ولی می‌تواند راهی برای ورود عوامل بيماری زا باشد. تاکنون حدود بيست نوع بيماری شناخته شده‌اند که می‌توانند از طريق تماس جنسی سرايت کنند. از اين ميان می‌توان ايدز، سوزاک، سيفليس، تبخال تناسلی و ... را نام برد.

عفونت‌های آميزشی عمدتا به‌دنبال برقراری روابط جنسی نامطمئن ايجاد می‌شوند. برخی از اين بيماری‌ها علاوه بر آميزش جنسی، از طريق تماسی خونی مثل استفاده مشترک از سرنگ و سوزن و يا ساير وسايل تيز و برنده سرايت می‌کنند که از آن جمله می‌توان ايدز و هپاتيت B و C را نام برد. همچنين بسياری از اين عفونت‌ها می‌توانند در طی حاملگی و زايمان از مادر آلوده به نوزاد سرايت کنند.

عواملی که خطر آلودگی را افزايش می‌دهند عبارتند از: شرکای جنسی متعدد، تکرار تماس‌های مشکوک، ايجاد زخم و خراشيدگی در زمان تماس جنسی، تماس جنسی در زمان قاعدگی و عدم استفاده از پوشش محافط (کاندوم).


[][] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[] :[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]
[٣٠]
[٣۱]
[٣٢]
[٣٣]
[٣۴]
[٣۵]
[٣٦]
[٣٧]
[٣٨]
[٣۹]
[۴٠]
[۴۱]
[۴٢]
[۴٣]
[۴۴]
[۴۵]
[۴٦]
[۴٧]
[۴٨]
[۴۹]

[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[۲]-
[۳]-
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-
[۳٠]-
[۳۱]-
[۳۲]-
[۳۳]-
[۳۴]-
[۳۵]-
[۳۶]-
[۳٧]-
[۳۸]-
[۳۹]-
[۴٠]-
[۴۱]-
[۴۲]-
[۴۳]-
[۴۴]-
[۴۵]-
[۴۶]-
[۴٧]-
[۴۸]-
[۴۹]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]