۱۳۹۱ فروردین ۱۳, یکشنبه

جن

از: دانش‌نامه‌ی آريانا

فهرست مندرجات

[قرآن][واژه‌های قرآنی]


جن (به انگلیسی: Jinn یا genies)، واژه‌ای عربی و به‌معنی «موجود یا چیزی پنهان و نادیدنی و نامرئی» است که که در فرهنگ عامۀ عرب و اسطوره‌شناسی اسلام، جهان همسان با انسان دارد.


[] واژه‌شناسی

جن، یجن، جنا از باب نصر، ینصر، به‌معنای‏ پوشیدن و جن، یجن، جنا از باب ضرب، یضرب، به‌مفهوم پوشیده شدن است.[۱] در مفردات راغب آمده است، که اصل جن، پوشیده و پنهان بودن چیزی از دسترس حس است. «جَنَّهُ الَلّیلُ و أجَنَّهُ و جَنَّ علیه فَجَنَّهُ» (یعنی شب آن را پوشیده داشت و پنهان کرد.)[٢] اجنه به‌معنای پنهان کرد و پوشانیده است، مانند «اجنه اللیل» (یعنی شب او را پنهان کرد) و «اجن‏ المیت» (یعنی مرده را کفن کرد و به خاک سپرد).[٣] فرهنگ لاروس نیز از جن به‌عنوان موجود نامریی بین انسان و ارواح و پری نام می‌‏برد.[۴] در لغت‌نامه دهخدا، در مورد لفظ جن آمده‏ است: «هر چیز پوشیده از حواس را جن گویند». دکتر محمد معین، در فرهنگ فارسی خود، از جن، به‌عنوان موجودی متوهم‏ و نامریی و پری، یادآوری کرده است.[۵] به کسی که مورد اذیت و آزار جنّیان واقع شده، جن‌زده[٦] یا مجنون[٧] گویند. در زبان فارسی «اَجِنّه» جمع جن شمرده می‌شود. در حالی که، در عربی جمع واژه جن، «جِنان» است و نوع آن «جِنَّه» است.


[] جنّ در فرهنگ‌های دینی

قرآن از موجودات نامرئی به‌نام جن سخن می‌گوید که شبیه انسان آفریده شده‌اند، ولی به خلاف آنان که انسان‌ها را می‌بینند، انسان‌ها به دیدن آن‌ها، جز در موارد خاص، قادر نیستند. قرآن اهمیت خاصی به اجنه داده، چنان که ۴٨ آیه به آنان اختصاص یافته است؛ با این حال، در کتاب مقدس - چه تورات و چه انجیل - سخنی از جن به میان نیامده است.

در واقع، اعتقاد به جن، باوری است که از اسطوره‌های بابلی به معتقدات اعراب عصر جاهلیت و از آن طریق به قرآن راه یافته است. در اساطر بابلی، «اوتوکوها» (اجنه) موجوداتی نامرئی بودند که از آتش آفریده شده بودند و به دو گروه نیک و بد تقسیم می‌شدند که هر دوی آن‌ها ارتباط تنگاتنگی با انسان‌ها داشتند.


[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- منجد الطلاب، ترجمۀ محمد بندر ریگی، ص ٧۵
[٢]-اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه و تحقیق از دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی، ج ۱، ص ٣۹٠
[٣]- منجد الطلاب، پیشین، ص ٧۵
[۴]- فرهنگ لاروس، ترجمۀ حمید طبیبیان، سرواژه جن.
[۵]- فرهنگ معین، ج ۱، واژۀ جن
[٦]- سورۀ الرحمن، آیۀ ۱۵.
[٧]- همان، آیۀ ۵٦
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]