۱۳۹۱ آذر ۱۲, یکشنبه

مور، کیت لئون

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[جنین‌شناسی][دانشمندان اهل کانادا]


کیت لئون مور (به انگلیسی: Keith Leon Moore) (زادۀ ۵ اکتبر سال ۱۹٢۵ در برانت فورد، انتاریو)، استاد ممتاز و بازنشسته در رشتۀ آناتومی، در دانشکده عمل جراحی، در دانشگاه تورنتو، استان انتاریو، است که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دانشگاه کشور کانادا است.[۱] سایت‌های ایرانی با مبالغه از وی به‌عنوان «پدر جنین‌شناسی جهان» یاد کرده‌اند[٢].


[] زندگی‌نامه

کیت ل. مور، در ۵ اکتبر سال ۱۹٢۵ در شهر برانت فورد، استان انتاریو، کشور کانادا زاده شد. از سال ۱۹٧٦ تا سال ۱۹٨۴، معاون علوم پایۀ پزشکی و استاد کرسی آناتومی در دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو بود. او، همچنین، یکی از اعضای مؤسس انجمن آمریکایی آناتومی بالینی (AACA)،[٣] و رئیس جمهور آن، بین سال‌های ۱۹٨۹ و ۱۹۹۱ بوده است[۴].

دکتر مور در همکاری با پروفسور آرتور ف. دالی و پرفسور آنه م. ر. آگور، کتاب‌های بالینی گـرایش آناتـومـی[۵] (Clinically Oriented Anatomy) و آناتـومـی بـالـیـنـی ضـروری[٦] (Essential Clinical Anatomy) را نوشت.، کتاب

دکتر مور که در سال ۱۹٨۴ بزرگ‌ترین جایزۀ کشور کانادا در رابطه با دانـش کالـبـدشـکافـی را بـه‌خـود اخـتـصـاص داد، در دانـش جـنـیـن‌شـناسـی در جـهـان سـرآمـد اسـت[٧].

انجمن آمریکایی آناتومی بالینی، در سال ۱۹۹۴، با افتخار جایزه کاربری خود را برای رئیس قبلی خود اهدا کرد[٨] و در سال ٢٠٠٧، این انجمن، جایزۀ مربی برجسته آموزش آناتومی در علوم تشریحی را به او عطا نمود[۹].


[] دکتر مور و اسلام

در دهۀ ۱۹٧٠، کنت مور، به کشور عربستان سعودی دعوت شد تا در مورد آیاتی که چهارده قرن پیش در مورد جنین انسان در قرآن آمده و یا احادیثی که در این‌باره از پیامبر اسلام روایت شده است، نظرات خود را ارائه دهد. دکتر در ابتدا تمایلی به این سفر نداشت و مطمئن بود که کتابی متعلق به چهارده قرن پیش نباید چیز جالبی در مورد جهان جنین ارائه داده باشد به‌ویژه که این دانش فقط در نیم قرن اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. اما به ادعای مسلمانان، به‌علت نقطه‌ی ضعف گرفتن از کتاب آسمانی مسلمانان و نیز گشت‌وگذاری در کشورهای عربی، به این دعوت جواب مثبت داد. او پس از بررسی آیات قرآن در مورد جهان جنین چنان حیران و شگفت‌زده شد که گفت: امکان ندارد که این کتـاب توسـط فـردی و یـا افـرادی در چـهارده قـرن پیـش نوشـته شـده باشـد، بلکـه ایـن کلام خـداوند اسـت که آگاه به همـۀ امور اسـت[۱٠].

به‌هر حال، دکتر مور، با کمیتۀ جنین‌شناسی دانشگاه شاه عبدالعزیز در عربستان سعودی، برای مطالعۀ تطبیقی قرآن با دانش جنین‌شناسی جدید کار کرد، اما حاصل کار او توسط مراجع معتبر جنین‌شناسی نظیر «پ زد مایرز» (PZ Myers) رد شد[۱۱].

در سال ٢٠٠٢، دکتر مور در مصاحبه با روزنامۀ وال اسـتریـت ژورنـال گـفـت که کار روی جـنیـن‌شـناسـی در قـرآن، از هـفـت تـا یـازده سـال، او را درگیـر موضـوعـات اسـلام کـرد[۱٢]؛ اما کارش نافرجام بود.


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]- دکتر کیت مور پدر جنین‌شناسی جهان، سایت مذهبی الفت و برادری
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]