۱۳۹۲ خرداد ۱۳, دوشنبه

مهبل

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[کالبدشناسی بدن][دستگاه تناسلی زن]


مهبل یا واژن (به انگلیسی: Vagina)، بخش درونی اندام تناسلی زن است[۱] که يک مجراى عضلانی است و از لايه‌هاى نازک مخاطى پوشيده شده است که می‌تواند به‌خوبی در حين مقاربت يا زايمان گسترش يابد[٢]. قطر دهانۀ بیرونی مهبل، در حدود ۲ سانتی متر است و طول آن بین ٨ و ۱٢ سانتی‌متر می‌باشد و تحت زاویهٔ ۷۰ درجه نسبت به افق قرار دارد. درون واژن به‌وسیله ماده‌ای لزج برای تساهل در ورود و خروج آلت تناسلی مردانه لیز و لغزنده می‌شود و همچنین گذرگاهی برای خروج خون عادت ماهانه از بدن را فراهم می‌آورد[٣]. مهبل بسیار قابل اتساع است و دایرۀ فوقانی آن گردن رحم را احاطه می‌کند به‌طوری که قسمتی از گردن رحم و سوراخ تحتانیش از درون مهبل مشاهده می‌شود.


[] واژه‌شناسی

«مَهبَل» (جمع آن: مهابل) واژۀ عربی «زهدان‌راه»[۴] یا بر اساس واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی (دفتر نخست تا چهارم)، «زِهراه» به‌معنای بخش درونی دستگاه تناسلی زن است که به بخش بیرونی آن، «فَرْج» یا «کُس» می‌گویند.[۵]. واژۀ لاتین آن «واژن» (vāgīna) به‌معنای «غلاف» است که در زبان‌های جدید اروپایی نیز نام لاتین آن کاربرد دارد[٦]. در اصطلاح پزشکی، مجرایی است عضلانی، مخاطی و استوانه‌ای شکل که در پایین رحم قرار دارد و عضو جماعی زن می‌باشد و در ضمن نوزاد که از رحم و سوراخ گردن رحم خارج می‌شود، از مجرای مهبل و فرج بیرون می‌آید[٧].


[] آناتومی

مهبل گذرگاهی با جدار عضلانی برای خروج خون عادت ماهانه از بدن زن است، که در زنان بزرگسال به‌طول ٨ تا ۱٢ سانتی‌متر می‌باشد و ارتباط رحم را با خارج بدن برقرار می‌سازد.

[] عملکرد
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج ٢، ص ۱٨٧٣
[۵]-
[٦]-
[٧]- لغت‌نامه دهخدا، سرواژۀ «مهبل»
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]