۱۳۹۲ خرداد ۱۹, یکشنبه

ماده تاریک

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[فیزیک][انرژی تاریک]


ماده تاریک (به انگلیسی: Dark matter؛ به آلمانی: Dunkle Materie)، در اخترشناسی و کیهان‌شناسی، مادّه‌ای فرضی است که چون از خود نور (امواج الکترومغناطیسی) گسیل یا بازتاب نمی‌کند، نمی‌توان آن را مستقیماً دید[۱]، اما از اثرات گرانشی موجود بر روی اجسام مرئی، مثل ستاره‌ها و کهکشان‌ها، می‌توان به‌وجود آن پی برد.[٢] براساس نظریه‌های مطرح شده، حدود ۹۵ درصد از کل جهان از ماده‌ای ناشناخته‌ی تاریک تشکیل شده است.[٣]


[] ...
[] ...
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: ماده تاریک چیست؟، از: وب‌سایت علمی بیگ بنگ
پيوست ٢: مهدیزاده کابلی، گزارش‌های علمی: اسرار مادۀ تاریک
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]