۱۳۹۲ خرداد ۱۲, یکشنبه

انسان دانای دانا (Homo sapiens sapiens)

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


انسان دانای دانا با نام علمی: «هومو ساپین ساپین» (Homo sapiens sapiens)، یا به زبان عامه انسان (بشر)، زیرگونه‌ی از گونه‌ی «هومو ساپین» و از خانواده‌ی «انسان‌سانان» (هومینید) است[۱]. مدارک به‌دست‌آمده از دی‌ان‌ای نشان‌دهندهٔ آن است که انسان‌های امروزی نزدیک به ۲۰۰ هزار سال پیش از آفریقا سرچشمه گرفته‌اند[٢]، انسان‌های اندیشه‌ورز[٣]، که سخن می‌گویند[۴]، ابزار می‌سازند[۵] و جامعه‌زی[٦] هستند[٧]. انسان‌های امروزی در تمامی نقاط جهان، با هر اقلیمی به‌جز قاره جنوبگان، ساکن شده‌اند. جمعیت انسان‌ها در زمین در سال ۲۰۱۱ به ۷ میلیارد نفر رسید[٨].


[] واژه‌شناسی
[] ...
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]- ا. ح. آریان‌پور، زمینۀ جعامعه‌شناسی، ص ۱۱۹
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]