۱۳۹۲ شهریور ۵, سه‌شنبه

حبیب، هدایت‌الله

از: دانشنامه‌ی آریانا

فهرست مندرجات

[...][...]


هدایت‌الله حبیب (زادۀ ۱٣٢٨ خ - )، یکی از قهرمانان زیبایی و پرورش اندام در افغانستان بود که در رستۀ کوتاه‌قدها (کلاس اول) از سال ۱۳۴۸ تا سال ۱٣۵٦ مقام قهرمانی را از آن خود کرد[۱].


[] زندگی‌نامه

هدایت‌الله حبیب فرزند حبیب‌الله، در سال ۱٣٢٨ خورشیدی، در شهر کابل زاده شد[٢] و در مکتب (مدرسۀ) شاه‌دو شمشیره به فراگیری آموزش دورۀ ابتدایی پرداخت. پس از پایان دورۀ ابتدایی، وارد دبیرستان (لیسۀ) استقلال شد[٣] و در حالی که هنوز در سال هشتم مدرسه بود، همکاری را با رادیو کابل آغاز کرد و پس از آن، در سال ۱٣۵۱، به استخدام ریاست رادیو افغانستان درآمد و در دفتر «روزنه» مشغول به‌کار شد[۴].

حبیب، از نوجوانی، زمانی که ۱٧ داشت، به ورزش زیبایی اندام علاقه‌مند شد و به پرورش اندام روی آورد[۵]. در سال ۱۳۴۸، برای نخستین‌بار در مسابقات زیبایی اندام افغانستان شرکت کرد و در کلاس اول (راستۀ کوتاه‌قدها) مقام اول را به‌دست آورد[٦].

بعدها، وی یک باشگاه ورزشی به‌نام «کلوپ حبیب» در کارتۀ پروان بنیاد گذاشت[٧] و خود به‌عنوان مربی بدنسازی در آن مشغول بود. در این باشگاه حدود بیست نفر، در یک فضای کاملاً صمیمانه تمرین بدنسازی می‌کردند. برخی از این بدنسازان، در مسابقات زبیایی اندام نیز مقام قهرمانی به‌دست آوردند[٨].

از راست به چپ: نادر فرخ، رحیم بره‌کی، هدایت‌الله حبیب و نیک‌محمد

هدایت‌الله حبیب در حال دریافت جام و گواهی قهرمانی از مسئول المپیک افغانستان. در عقب: عزیز چایکاری و رئوف مهدی (نیم‌رخ مهدیزاده کابلی)

[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]- این باشگاه، بعدها با باشگاه کابورا پیوست و به‌نام «کلپ پرورش اندام کابورا» یاد می‌شد. باشگاه کابورا در رشته‌های دیگر ورزشی مانند فوتبال نیز فعالیت داشت.
[٨]- من نیز از سال ۱٣۵٣ تا سال ۱٣۵٨، در آن باشگاه ورزش می‌کردم و در سال ۱٣۵٦، در یک مسابقات که بین باشگاه‌ها برگزار شد، در راستۀ بلندقدها مقام اول را به‌دست آوردم و برای نخستین‌بار در مسابقات ملی همان‌سال نیز شرکت نمودم. (مهدیزاده کابلی)
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]