۱۳۹۲ شهریور ۲۱, پنجشنبه

زراعت و آبیاری در افغانستان

از: احمد شفایی

زراعت و آبیاری در افغانستان

آمار و نمودار

فهرست مندرجات

[قبل][بعد]


غذای اصلی مردم افغانستان نان گندم است. دولت افغانستان در نظر دارد که میزان تولید گندم را تا سه سال آینده از حدود ۵ میلیون تن در حال حاضر، به ۵.۵ میلیون تن برساند.

میزان تولید غله‌جات دیگر نیز در این کشور به میزان بارندگی و وضعیت جوی بستگی دارد و هنوز میزان تولید سالانه به دلیل ضعف و نبود ساختارهای مدرن زراعتی ثابت نیست و بیشتر تولید دهقانان افغان به بارندگی‌های زمستانی و بهاری وابسته است.

نمودار زیر میزان تولید غله‌جات افغانستان در ده سال گذشته را نشان می‌دهد.


[] آمار و نمودار

میزان تولید غله‌جات (میلیون تن)
سال۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱
مقدار۳،۸۴،۲۳،۵۵،۳۴،۵۵،۵۳،۶۶،۳۵،۱۴،۴۶،۳

مدیریت منابع آبی در افغانستان، یکی از چالش‌هایی است که دولت افغانستان هنوز قادر به حل آن نشده است. عدم توجه کافی دولت و نبود برنامه‌های جامع در این زمینه موجب شده که زمین‌های زیر کشت هر ساله نوسان داشته باشد. آمار نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته زمین‌هایی که به‌صورت منظم کشت و آبیاری شوند، چندان ثابت نبوده است. در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به‌دلیل خشکسالی، افغانستان نازل‌ترین میزان زمین‌های زیر کشت و آبیاری را داشته است. نمودار زیر، نوسان زمین‌های زیر کشت را در یک دهه گذشته نشان می‌دهد.


نمودار زمین‌های قابل آبیاری (میلیون هکتار)
سال۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱
مساحت زیر کشت۱،۸۲،۸۲۲،۲۲،۳۲،۳۲،۲۱،۸۱،۲۲۲

باغداری در یک دهه گذشته، وضعیت نسبتاً بهتری داشته و مساحت باغداری افزایش یافته است. اما باغداران از این شاکی هستند که آن‌ها نمی‌توانند محصولات خود را به بازارهای بیرون از افغانستان برسانند و بخش اعظمی از محصولات‌شان فاسد می‌شود و یا هم مجبورند آن را به قیمت ارزانی بفروشند. نمودار باغداری در ده سال گذشته.


نمودار مساحت باغ‌ها (هزار هکتار)
سال۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱
مساحت۷۵۱۳۸۹۵۱۰۵۱۱۶۱۱۶۱۱۶۱۱۷۱۱۸۱۱۹۱۲۰

در بخش‌هایی از افغانستان کشت للمی (دیمی) نیز رایج است. کشاورزی دیمی نیز مانند کشاورزی آبی در افغانستان به‌شکل سنتی انجام می‌شود.


نمودار زمین‌های زیر کشت دیمی (میلیون هکتار)
سال۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱
ساحه۰،۴۳۲۰،۴۴۷۰،۹۴۳۱،۳۱،۳۱،۴۱،۱۱،۷۱،۷۱،۲۱،۵

کشاورزی در افغانستان به‌دلیل عدم رشد سایر بخش‌های اقتصادی از قبیل صنعت و تجارت سهم اساسی را در تولید ناخالص ملی داشته است. اکنون در حدود ۷۵ درصد از مردم افغانستان دهقان هستند و از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند. در نمودار زیر، سهم زراعت در تولید ناخالص ملی این کشور را در یک دهه گذشته نشان می‌دهد.

سهم زراعت در تولید ناخالص ملی
سال۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰
درصد۴۹۴۷،۲۳۵۳۸،۲۳۷،۷۳۶،۶۳۳،۶۳۱،۱۲۷،۸۲۶،۷

افغانستان فاقد صنایع سنگین است. بیشتر صنایع تاکنون صنایع کوچک هستند، که آن‌ها نیز از نظر تامین مواد اولیه به شدت به خارج از افغانستان وابسته‌اند ولی این بخش نیز در ده سال گذشته نقش مهمی را در تولد ناخالص ملی این کشور داشته است.

سهم صنعت در تولید ناخالص ملی
سال۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰
درصد۲۱،۴۱۸،۹۲۶،۳۲۴،۵۳۳،۶۲۴،۲۲۵،۲۲۱،۲۲۰،۶۲۱،۴

بخش خدمات نیز در ده سال گذشته در این کشور رشد قابل توجه داشته است. سهم بخش خصوصی در این روند قابل توجه و بسیار بارز است. به‌خصوص سرمایه‌گذاری در زمینه تلفن همراه و ساختمان‌سازی قابل توجه است. دولت نیز تلاش کرده که در بخش بهداشت، آموزش و جاده‌ها سرمایه‌گذاری کند اگرچه که تاکنون نتوانسته پوشش کافی و لازم را در این زمینه داشته باشد[۱].

نقش خدمات در تولید ناخالص ملی
سال۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵۱۳۸۶۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰
درصد۲۹۳۳،۹۳۸،۷۳۷،۳۲۸،۷۳۹،۴۴۱،۲۴۷،۷۵۱،۶۵۲،۲


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- احمد شفایی، زراعت و آبیاری در افغانستان، آمار و نمودار، وب‌سایت فارسی بی بی سی (بخش افغانستان): چهارشنبه ٢٨ اوت ٢٠۱٣ - ٠٦ شهریور ۱٣۹٢[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها

وب‌سایت فارسی بی بی سی؛ برگرفته از: اداره مرکزی آمار افغانستان