۱۳۹۲ آبان ۱۸, شنبه

واژه‌نامه‌ی سیاسی

از: دانشنامۀ آریانا

واژه‌نامه‌ی سیاسی

فهرست الفبايی

آابپتثجچحخد
ذرزژسشصضطظع
غفقکگلمنوهی

[سیاست][واژه‌های سیاسی]


در این فرهنگنامه‌ی سیاسی، تلاش شده است تا آن‌جا که به منابع علمی دسترسی بوده، اصطلاحات سیاسی روشن شود تا به‌عنوان یک مرجع، نیازهای بیشتری از فارسی زبانان‌ها را برآورده کند. از نظر روش عنوان‌بندی، این بار روش ساده‌تری در پیش گرفته شده است که مراجعه به آن را برای یافتن مقاله‌ی مورد نظر در ردیف الفبایی آسان‌تر می‌کند و نیز یک برابرنامه‌ی فارسی به انگلیسی کار کسانی را بخواهند از روی نام فارسی برابر انگلیسی آن را در این‌جا بیابند، آسان می‌کند. روش دانشنامه، در شرح مطالب مقاله‌ها آن بوده که مطالب بیطرفانه و با دید علمی و کمابیش از دیدگاه هواداران هر نظریه شرح شود و برای گروه هرچه بیشتری از فارسی‌زبانان سودمند باشد؛ ولی از آن‌جا که بیطرفی و دید علمی در حوزه‌ی امور انسانی به‌ویژه در زمینه‌ی اصطلاحات و جستارهای نظری سیاسی، امری نسبی است، چه‌ بسا همه‌ی مطالب دانشنامهاز دیدگاه همگان پسندیده نباشد و از این چاره‌ای نیست؛ اما به‌هر حال، کوشش این بوده است که این واژه‌نامه خالی از هرگونه موضع‌گیری ایدئولوژیک و شخصی باشد.[۱]آواژه‌ها‌ی سیاسی  " آ "

 • آب‌های بین‌المللی (به انگلیسی: International waters)
 • آب‌های داخلی (به انگلیسی: Inland)
 • آپارات (حزبی) (به انگلیسی: Apparat، به‌معنای دستگاه)
 • آپارتاید (به انگلیسی: Apartheid، به‌معنای جداگری نژادی)
 • آپاترید (به انگلیسی: Apatride (Stateless)، به‌معنای بی‌تابعیت)
 • آپولیتیسم (به انگلیسی: Apolitism)
 • آتاشه (به انگلیسی: Attache، به‌معنای وابسته)
 • آرمان (به انگلیسی: Ideology، ایدئولوژی به‌معنای مرام)
 • آرمان‌شهر (به انگلیسی: Utopia، مدینۀ فاضله یا جامعۀ آرمانی)
 • آریستوکراسی (به انگلیسی: Aristocracy، به‌معنای حکومت اشرافی)
 • آزادی (به انگلیسی: Freedom)
 • آزادی بیان (به انگلیسی: Freedom of speech)
 • آزادی اجتماعات (به انگلیسی: Freedom of association)
 • آزادی اقتصادی (به انگلیسی: Laissez fair یا Liassez passer)
 • آزادی بحث و تحقیق (به انگلیسی: Academic freedom)
 • آزادی‌خواهی (به انگلیسی: Liberalism، لیبرالیسم)
 • آزادی دریاها (به انگلیسی: Freedom of the seas)
 • آزادی دین (به انگلیسی: Freedom of religion)
 • آزادی سیاسی (به انگلیسی: Political freedom)
 • آزادی عقیده (به انگلیسی: Freedom of conscience)
 • آزادی مطبوعات (به انگلیسی: Freedom of press)
 • آزادی‌های چهارگانه (به انگلیسی: Four freedoms)
 • آزادی‌های عمومی (به انگلیسی: Puplic freedoms)
 • آزادی‌های فردی (به انگلیسی: Individual freedoms)
 • آژیتاسیون
 • آلترناتیو (به انگلیسی: Alternative، به‌معنای بدیل)
 • آنارشیسم (به انگلیسی: Anarchism، به‌معنای هرج‌ومرج‌طلبی، بی‌دولتی)
 • آنارشوسندیکالیسم (به انگلیسی: Anarcho-syndicalism، به‌معنای سندیکالیسم آنارشیستی)
 • آنتاگونیسم (به انگلیسی: Antagonism، به‌معنای تعارض، تضاد)
 • آنتانت (به انگلیسی: Entente، به‌معنای تفاهم، اتفاق)
 • آنتی‌سمی‌نیسم (به انگلیسی: Anti-semitism، به‌معنای یهودستیزی)
 • آنتی‌کمونیسم (به‌انگلیسی: Anti-communism، به‌معنای کمونیسم‌ستیزی)
 • آنگاری (به انگلیسی: Angary)
 • آوارگان (به انگلیسی: Displaced persons)
 • آوانتوریسم (به انگلیسی: Adventurism، به‌معنای ماجراجویی، حادثه‌جویی)
 • آوانگارد (به انگلیسی: Avant-garde، به‌معنای پیشتاز، پیشرو)


اواژه‌ها‌ی سیاسی  " الف "

 • ائتلاف
 • ابرقدرت
 • اپورتونیسم (به انگلیسی: Opportunism، به‌معنای فرصت‌طلبی)
 • اپوزیسیون
 • اتحاد مقدس
 • اتحادیه‌ی کارگری
 • اتونومی
 • اتوکراسی
 • اداره‌ی بین‌المللی کار
 • اراده‌ی عمومی
 • اخوان‌المسلمین
 • ارتجاع
 • ارتش‌سالاری
 • ارتش سرخ
 • اردوگاه
 • استالینیسم
 • استبداد
 • استثمار
 • استحمار
 • استراتژی
 • استعمار
 • اصلاح‌طلبی
 • اعتصاب
 • اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
 • اقتصاد سیاسی
 • اقلیت
 • اکتیویسم
 • اکثریت
 • اکونومیسم
 • الحاق
 • امپراتوری
 • امپریالیسم
 • امتیاز
 • امنیت
 • انتخابات
 • انترناسیونال اول، دوم و سوم
 • انترناسیونالیسم
 • انتلکتوئل
 • اندویدوالیسم
 • انزواگرایی
 • انضباط حزبی
 • انقلاب
 • انگیزیسیون
 • اوپک
 • اوتوپیسم
 • اوراتوم
 • اولیگارشی
 • اومانیسم
 • ایدئولوژی
 • ایزولاسیونیسم


بواژه‌ها‌ی سیاسی  " ب "

 • بابوفیسم
 • بازار مشترک
 • بالشویسم
 • بانک جهانی
 • بایکوت
 • برابری
 • برابری‌خواهی
 • برده‌داری
 • بلانکیسم
 • بلوک شرق
 • بلوک غرب
 • بورژوازی
 • بوروکراسی
 • بیطرفی


پواژه‌ها‌ی سیاسی  " پ "

 • پادشاهی
 • پارلمان
 • پارلمان اروپا
 • پاسیفیسم
 • پاکسازی
 • پان
 • پان‌اسلامیسم
 • پان‌اسلاویسم
 • پان‌امریکنیسم
 • پان‌ایرانیسم
 • پان‌ترکیسم
 • پان‌ژرمنیسم
 • پرده‌ی آهنین
 • پروپاگاند
 • پرولتاریا
 • پرونیسم
 • پلورالیسم
 • پنتاگون
 • پوپولیسم
 • پیشرفت‌خواهی
 • پیمان ناتو
 • پیمان ورسای
 • پیمان ورشو


تواژه‌ها‌ی سیاسی  " ت "

 • تحت‌الحمایه
 • تئوری
 • تکنوکراسی
 • توتالیتر
 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)
 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)


ثواژه‌ها‌ی سیاسی  " ث "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)جواژه‌ها‌ی سیاسی  " ج "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)چواژه‌ها‌ی سیاسی  " چ "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)حواژه‌ها‌ی سیاسی  " ح "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)خواژه‌ها‌ی سیاسی  " خ "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)دواژه‌ها‌ی سیاسی  " د "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)ذواژه‌ها‌ی سیاسی  " ذ "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)رواژه‌ها‌ی سیاسی  " ر "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)زواژه‌ها‌ی سیاسی  " ز "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)ژواژه‌ها‌ی سیاسی  " ژ "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)سواژه‌ها‌ی سیاسی  " س "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)شواژه‌ها‌ی سیاسی  " ش "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)صواژه‌ها‌ی سیاسی  " ص "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)ضواژه‌ها‌ی سیاسی  " ض "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)طواژه‌ها‌ی سیاسی  " ط "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)ظواژه‌ها‌ی سیاسی  " ظ "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)عواژه‌ها‌ی سیاسی  " ع "


 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)غ واژه‌ها‌ی سیاسی  " غ "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)فواژه‌ها‌ی سیاسی  " ف "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)قواژه‌ها‌ی سیاسی  " ق "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)کواژه‌ها‌ی سیاسی  " ک "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)گواژه‌ها‌ی سیاسی  " گ "


 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)لواژه‌ها‌ی سیاسی  " ل "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)مواژه‌ها‌ی سیاسی  " م "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)نواژه‌ها‌ی سیاسی  " ن "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)وواژه‌ها‌ی سیاسی  " و "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)هـواژه‌ها‌ی سیاسی  " هـ "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)یواژه‌ها‌ی سیاسی  " ی "

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)

 • (به انگلیسی: ...، به‌معنای ...)[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]