۱۳۹۳ مرداد ۱۰, جمعه

استان بامیان

از: دانشنامه‌ی آریانا

استان بامیان


فهرست مندرجات

[استان‌های افغانستان][شهر بامیان]


بامیان (به انگلیسی: Bamyan Province)، استان (ولایت) مرکزی کشور افغانستان است که مرکز آن نیز بامیان نامیده می‌شود. مساحت این استان ۱۷٬۴۱۴ کیلومتر مربع و جمعیت آن بر اساس برآوردهای دهه ۱۹۸۰ میلادی، ۲۸۱٬۰۰۰ نفر[۱] و بر اساس برآورد سال ۲۰۱۱ میلادی، ۴۱۸٬۵۰۰ نفر است[٢]. اکثریت ساکنان استان بامیان را هزاره‌ها تشکیل می‌دهد که به زبان فارسی دری و گویش هزارگی صحبت می‌کنند.[٣]

این استان، به‌دلیل وجود صدها اثر تاریخی که به‌موجب کثرت فرهنگی زیادی که در گذشته در آن وجود داشته، دارای شهرتی جهانی می‌باشد. بنابراین، به‌عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک در سال ۲۰۱۵ (میلادی) برگزیده شده است.[۴]


[]نام‌های تاریخی
[]جغرافیا
[]تاریخ
[]اقتصاد
[]وضع اجتماعی
[]فرهنگ
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱: ایوب آروین، گنجینه آثار تاریخی بامیان
پيوست ٢: ایوب آروین، بامیان، پایتخت فرهنگی سارک
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته

استان‌های افغانستان
شهر بامیان
آثار تاریخی بامیان[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]