جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۳ مهر ۱۱, جمعه

کارنامۀ حکومت اشرف غنی احمدزی

از: دانشنامه‌ی آریانا

کارنامۀ حکومت اشرف غنی احمدزی

فهرست مندرجات

[...][...]


مراسم تحلیف دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری جدید افغانستان، روز دوشنبه ۷ میزان (مهر) ۱٣۹٣ (۲۹ سپتامبر ٢٠١۴)، در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار شد و وی با این پیام کارش را شروع کرد: «کارهای حکومتی براساس یک برنامه منظم و صریح مشخص خواهد شد و تداخل کاری بین وزارتخانه‌ها رفع می‌شود» وی، رسماً جانشین حامد کرزی شد و خطوط اساسی سیاست دولت خود را تشریح کرد.

در این مراسم، همزمان با اشرف غنی احمدزی، دکتر عبدالله عبدالله نیز به عنوان رئیس اجرایی کشور، سوگند یاد کرد.


[] سخنرانی اشرف غنی احمدزی در آغاز به‌کارش

اشرف غنی احمدزی در سخنرانی یک ساعته مراسم تحلیفش با قاطعیت گفت که با فساد اداری و مالی مبارزه می‌کند و درهایش برای گفتگو با مخالفان مسلح دولت باز است. وی افزود: «درخواست اصلی مردم از جنگ خسته افغانستان امنیت است».

«روزنامه جامعه باز»، از سخنان رئیس جمهور جدید افغانستان به‌عنوان «اراده معطوف به اصلاح» یاد نموده و خاطرنشان کرد: در این سخنرانی نشانه‌های واضحی از قاطعیت رئیس جمهور در اجرای آنچه به مردم وعده داده، پیدا است.[*]


[] ...
[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]
[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط برشتۀ تحرير درآمده است.[] پيوست‌ها

پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:[] پی‌نوشت‌ها

[۱]-
[٢]-
[٣]-
[۴]-
[۵]-
[٦]-
[٧]-
[٨]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱٢]-
[۱٣]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱٦]-
[۱٧]-
[۱٨]-
[۱۹]-
[٢٠]-[] جُستارهای وابسته[] سرچشمه‌ها
[] پيوند به بیرون

[۱ ٢ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ٩ ۱٠ ۱۱ ۱٢ ۱٣ ۱۴ ۱۵ ۱٦ ۱٧ ۱٨ ۱۹ ٢٠]