۱۳۹۳ آذر ۲۳, یکشنبه

دین یهود و شریعت موسوی

از: هاراو (حاخام) یدیدیا اذراحیان (نیویورک)

دین یهود و شریعت موسوی

از گفتار سی‌ویکم تا گفتار چهلم


فهرست مندرجات
[قبل][بعد]

در فرهنگ دشمن‌شناسی قرآن، «یهود» به‌عنوان دشمن‌ترین دشمنان برای مسلمانان توصیف شده است. در سورۀ مائده، آیه‌ی ۸۲ آمده است: «به‌طور مسلم يهود و مشركان را دشمن‌ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهی يافت». با تاسف، امروزه بیشتر یهودستیزی مسلمانان ریشه در همچو آیات دارد و به گفته‌ی حاخام یدیدیا اذراحیان، «تعصب‌گرایان برخی ادیان و عامه یهودستیزان، اکثراً دین یهود را نیز مورد افترا قرار می‌دهند». در رشته گفتارهای «دین یهود و شریعت موسوی»، توسط حاخام یدیدیا اذراحیان به اصول این دین پرداخته می‌شود:


گفتار سی‌ویکم: آشنایی با کتب مقدس یهود که تورات، کتب انبیأ و نوشته‌های اولیای یهود را دربر می‌گیرد
هاراو (حاخام) یدیدیار اذراحیان

«کتاب مقدس» یهودیان از سه بخش عمده ترکیب یافته که جمعاً ٣۵ کتاب را شامل می‌گردد و اساس کتب مقدس ادیان الهی دیگر است.

کتاب مقدس یهود «توراة» یا «تورات» نامیده می‌شود که در میان همگان به‌نام «عهد عتیق» مشهور است که مسیحیان نیز به آن اعتقاد دارند و آن را پایه و اساس «عهد جدید» می‌دانند که به آیین حضرت عیسی مسیح می‌پردازد.

با این‌همه، آن‌چه که «عهد عتیق» نامیده می‌شود، نه تنها تورات مقدس را در بر می‌گیرد، بلکه شامل کتب انبیأ و اولیای یهود نیز می‌شود و جمعاً ٢۵ کتاب (صحیفه) را در بر می‌گیرد و «کتاب مقدس» نامیده می‌شود.

صحیفه‌های پنجگانه تورات مهم‌ترین بخش از کتاب مقدس یهود است. پس از آن ۱۹ صحیفه انبیأ و به‌دنبال آن ۱۱ کتاب اولیأ و خاصان خداوند است که ضمیمه تورات و کتب انبیأ شده و آن‌ها را نوشته‌های مقدس می‌نامند.

گروه اول را به‌زبان عبری تورات תורה Tora، گروه دوم را نویییم נביאים Neviim و گروه سوم را کتوویم כתובים Ketuvim می‌نامند و جمع این سه گروه «تنخ» תנ"ך Tanakh خوانده می‌شود که سرواژه سه گروه کتاب‌های نامبرده است و در آیین مسیحیت پایه و اساس شریعت پیروان آن دین قرار گرفته و آن را «عهد عتیق» می‌نامند.

بخش اول: کتاب مقدس تورات یا پنج صحیفه حضرت موسی که آیین ریشه‌ای برای قوم است و از پنج کتاب تشکیل یافته که هر یک را در زبان عبری سفر ספר Sefer می‌خوانند: ۱- صحیفه آفرینش،٢- خروج، ٣- لاویان، ۴- اعداد و ۵- صجیفه تثنیه است.

کتاب مقدس تورات با آفرینش و خلقت جهان شروع می‌شود و با ارتحال حضرت موسی پایان می‌یابد.

این کتاب در طول ۴٠ سال که قوم بنی‌اسراییل در بیابان کوچ می‌کردند و از سرزمین بندگی مصر به‌سوی خاک پدری خود (سرزمین کنونی اسراییل) راه می‌پیمودند تکوین یافت. تورات ابتدأ آفرینش جهان و سرگذشت آدم و حوا را نقل می‌کند و سپس به زندگی دیگر پدران مقدس قوم یهود، یعنی حضرت نوح، ابراهیم، اسحق، یعقوب و خاندان او می‌پردازد که «بنی‌اسراییل» نامیده شدند و رهسپار مصر گردیدند و چهارصد سال بردگی و غربت را تحمل کردند تا آن‌که حضرت موسی به‌پا خاست و با نخستین خیزش انسانی برای رهایی از غلامی و باز یافتن آزادی خویش، آنان را از سرزمین مصر بیرون آورد. ادامه صحیفه‌های تورات شامل بازگویی تمام اتفاقات ۴٠ ساله‌ای است که بر «بنی‌اسراییل» در بیابان گذشت و سپس قوانینی را به‌دقت و به‌صورت مشروح بیان می‌کند که به باور یهودیان توسط پروردگار به حضرت موسی الهام شد و وی این قوانین را به دستیار صدیق خویش «یهوشوع» دیکته می‌کرد و یهوشوع آن‌ها را برای ٧٠ نفر از مشایخ قوم یهود بازگو کرده آن‌ها این دستورات و فرامین را اعم از اوامر و نواهی، ضمن شرح حال کوچ آن‌ها یادداشت می‌کردند و بدین‌صورت در مدت ۴٠ سال از هنگام خروج بنی‌اسراییل از مصر تا رسیدن آنان به مرزهای سرزمین موعود تکوین یافت.

قوانین ریشه‌ای مندرج در تورات ٦۱٣ فقره است که ٢۴٨ فقره آن‌ها امر، ٣٦۵ دستور دیگر نهی است. این ٦۱٣ قوانین شامل دستورات اجتماعی، برابری انسان‌ها، بهداشتی، نظامی، سیاسی، کشاورزی، حمایت از حیوانات و غیره می‌باشد.

قوانین جهان‌شمول مندرج در تورات، جاودانی و همیشگی است که در تمام دوران تاریخ تازگی خود را حفظ کرده و تا ابد مورد استفاده بشر است و در راس آن‌ها ده فرمان می‌باشد که می‌تواند اساس قوانین هر کشور و پایه رفتار هر انسان قرار گیرد.

حضرت موسی در سال آخر عمر مبارک خود، قوم بنی‌اسراییل را در مرز سرزمین موعود گرد آورده و به آن‌ها می‌گوید: «توجه کنید! من به شما قوانین و شریعتی را که خداوند خالقم به من الهام کرده بود تعلیم دادم، تا آن را در کره خاکی و در هر جا که می‌روید به اجرأ بگذارید، آن‌ها را پاسداری کنید و انجام دهید زیرا شناساننده میزان درایت و دانش و درک شما در نظر ملت‌های دیگر خواهد بود، آن‌هایی که این قوانین را می‌شنوند خواهند گفت این قوم بزرگ تا چه‌حد دانا و فهیم است. کدام ملت بزرگی است که خداوند تا این حد به او نزدیک باشد، آن‌چنان که خالق شما در هر موردی که نیاز پیدا می‌کردید و به او روی می‌آوردید، اجابت می‌کرد. کدام ملت بزرگی است که دارای چنین قوانین و شریعتی صادق باشند و یا چون همه دانش انسانی که من امروز به شما آموختم». (صحیفه تثنیه، باب چهارم، آیات ۵ تا ۹)

تورات را «کتاب ِ کتاب‌ها» می‌خوانند و کتب آسمانی دیگر که بعد از تورات آمده‌اند بسیاری از دستورات و فرامین شرعی و قوانین پایه را از کتاب مقدس یهودیان اقتباس کرده‌اند. بسیاری از قوانین در ادیان سه‌گانه مشترک است.

کتاب تورات و تمامی ٣۵ کتاب «عهد عتیق» به تمامی زبان‌های رایج جهان و حتی برخی گویش‌ها و زبان‌های محدود دنیا ترجمه شده و صدها میلیون نسخه از آن چاپ و در دنیا منتشر گردیده است. هیچ نقطه‌ای از جهان نیست که کتاب مقدس یهود به آن‌جا نرسیده باشد.

به نوشته تورات، اولین فرمانی که به قوم یهود از جانب پروردگار جهان آفرین صادر شد در سرزمین بندگی مصر و در روزهای پایانی این اسارت، و در آستانه خروج از مصر نازل گردید و این فرمان، گزینش ماه نخست فصل بهار برای آغاز سال و تقویم عبری است که بعد از آن وارد آیین مهر گردید و ایرانیان باستان از آن استقبال کردند و آن‌را آغاز سال نو خود قرار دادند. نوروز در حقیقت اولین فرمان الهی برای قوم یهود است. «خداوند به موسی و‌هارون در سرزمین مصر فرمود: این ماه برای شما اول ماه‌ها و اولین ماه از سال باشد». (صحیفه خروج، باب دوازدهم، آیات ۱ و ٢).

قوم بنی‌اسراییل در اولین ماه بهار پانزدهمین روز از این ماه آزادی خود را به رهبری رسول الهی حضرت موسی باز یافتند و از سرزمین بندگی فراعنه مصر بیرون آمدند: «امروز شما در اولین ماه بهار خارج می‌شوید». (صحیفه خروج، باب سیزدهم، آیه ۴)

بخش دوم: کتب انبیأ که شامل ۱۹ صحیفه است، دومین بخش از کتاب مقدس یهود را تشکیل می‌دهد. هفت صحیفه اول مربوط به انبیأ متقدم و عالی‌رتبه می‌باشد. که عبارتند از: یهوشوع، داوران، سموییل اول و دوم، پادشاهان اول و دوم، ییشعیای نبی، ارمیای نبی و حزقیای نبی. ۱٢ صحیفه دیگر مربوط به انبیأ متاخرین یا انبیأ دوازده‌گانه نام‌گذاری شده است و این ۱٢ نبی عبارتند از: هوشع، سموییل، عاموس، عوودیا، یونس، میکا، ناحوم،حبقوق، صفنیا، حگای، زکریا، و ملاخی.

بخش سوم: نوشته‌های مقدسین (کتوبیم) که از ۱۱ کتاب تشکیل یافته و اینان عبارتند از: ۱- تهلیم (مزامیر داود) ٢- امثال سلیمان، ٣- کتاب ایوب، ۴- غزل غزل‌های سلیمان، ۵ – کتاب روت، ٦- مراثی ارمیای نبی، ٧- کتاب جامعه سلیمان، ٨- کتاب استر، ۹- کتاب دانیال، ۱٠ - کتب عزرا و نحمیا، ۱۱- تواریخ ایام ۱ و ٢.

سه کتاب اخیر که مربوط به استر، دانیال و عزرا و نحمیا، درباره روابط تنگاتنگ قوم بنی‌اسراییل و ایران باستان می‌باشد. دانیال، عزرا، نحمیا، مردخای هر کدام در زمان خود صدراعظم و یا مشاور اعظم پادشاهان هخامنشی کوروش، داریوش، خشایارشاه و اردشیر بوده‌اند و استر به مقام شهبانویی ایران رسید.

مجموعه کتاب‌های سی و پنج‌گانه‌ای که در بالا و در سه بخش از آن‌ها نام برده شد «تنخ» گفته می‌شود و کتاب مقدس قوم یهود و مسیحیان جهان است.

به خواست پروردگار در نوشتارهای بعدی، نمونه‌ای از هر یک از این ٣۵ کتاب در اختیار کاربران گرامی قرار خواهد گرفت. من الله توفیق.


[] يادداشت‌ها[] پی‌نوشت‌ها

گفتار سی‌ویکم: آشنایی با کتب مقدس یهود که تورات، کتب انبیأ و نوشته‌های اولیای یهود را دربر می‌گیرد، وب‌سایت رسمی وزارت امور خارجه اسراییل

[] جُستارهای وابسته
[] سرچشمه‌ها

وب‌سایت رسمی وزارت امور خارجه اسراییل