۱۳۹۳ دی ۸, دوشنبه

واژگان V

Search Box
از: دکتر نیلوفر مهدیزاده کابلی

واژه‌نامه‌ی پزشکی

A B C D E F G H I جستجو
J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z


واژه‌نامه‌ی پزشکی، به بیان اصطلاحات و اختصارات رایج علم پزشکی می‌پردازد. بی‌تردید، این واژه‌نامه مورد نیاز تمامی مترجمان متون پزشکی و نیز دانشجویان و اساتید این رشته می‌باشد. در این واژه‌نامه، اصطلاحات و اختصارات علم پزشکی، به‌ترتیب حروف الفبای انگلیسی فهرست شده است. اما توضیحات آن به زبان فارسی است و این بخش، با هدف ارائه معادل فارسی واژه‌های تخصصی که با حرف «V» در زبان انگلیسی آغاز می‌شوند، راه‌اندازی گردیده است.

در واژه‌یاب، اگر با حروف کوچک انگلیسی، واژه‌ی مورد نظر خود یا در صورت واژه‌ی ترکیبی، فقط واژه آغازین را بنویسید، جستجو به‌راحتی انجام خواهد شد.


عوارض عروقی Vascular complications
سیاه‌رگ Vein
خون‌گیری وریدی Venepuncture
ستون مهره‌ها Vertebral Column
... V...


[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] جُستارهای وابسته
[] سرچشمه‌ها