۱۳۹۳ بهمن ۳۰, پنجشنبه

تقاضای افغانستان برای عضویت سازمان ملل متفق پذیرفته شد

گردآورِی از: بصیراحمد حسین‌زاده

در حدیث دیگران

۱۸۸

عضویت افغانستان در سازمان ملل متحدآنچه در زیر آمده است، گردآوری بصیراحمد حسین‌زاده از روزنامۀ اطلاعات ایران در مورد افغانستان است.


عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد

نیویورک – بیست‌و‌دوم خرداد‌ماه‌: کمیتۀ عضویت در شورای امنیت دیروز تقاضای افغانستان را برای دخول در سازمان ملل متفق را تصویب کرد. نمایندگان نُه کشور از بیست‌و‌یک کشوری که عضو شورا هستند، از جمله ایالات متحدۀ امریکا و چین و فرانسه و روسیه و انگلستان تقاضای عضویت افغانستان را تأیید کردند. این نخستین تقاضایی است که برای تصویب آن هر‌پنج دولت بزرگ متفق‌الرأی بودند. نمایندگان شوروی از تصویب تقاضای دولت ماورای اردن برای عضویت سازمان ملل با تذکر این‌که بین روسیه و دولت مزبور رابطۀ سیاسی موجود نیست، خوداری کرده؛ ولی این حق را برای خود محفوظ داشت که بعداً راجع به آن اظهار نظر کند. نمایندۀ انگلستان با آن موافق بود و نمایندۀ امریکا از اظهار رأی خوداری کرد تا مطالعات بیشتری راجع به آن به عمل آورد. لهستان و استرالیا نیز از اظهار رأی خوداری کردند. نمایندۀ مصر با آن موافقت کرد، به شرط این‌که پیمان میان انگلیس و ماورای اردن موافق با اصول منشور ملل متفق باشد. در مورد تقاضای ایرلند، نمایندۀ شوروی دلیلی که راجع به دولت ماورای اردن متذکر شد، از اظهار رأی خوداری کرد. دولت‌های ایالات متحدۀ امریکا، بریتانیا، مکزیک، برازیل، فرانسه، هالند، مصر و چین موافق بودند و لهستان نیز از دادن رأی خوداری کرد. مذاکره در‌خصوص تقاضای دولت آلبانی موکول به این شد که جواب پرسش‌هایی که کمیته از دولت نام‌برده کرده است، برسد. چون کمیته از دولت مغولستان خواستار شده بود که نماینده‌ای برای پاسخ به بعضی مطالب راجع به تقاضای عضویت دولت نام‌برده معرفی سازد و فعلاً جواب نامۀ کمیته رسیده است، بنابراین چنین تصمیم گرفته شد که پرسش‌نامه‌ای مستقیماً به دولت مذکور فرستاده شود. اکنون (نه) تقاضا برای عضویت سازمان ملل متفق در آرشیو کمیته موجود است و تا بیست‌ویکم ماه اوت نظر کمیته باید در مورد آن‌ها معین شود و به شورای امنیت تسلیم گردد. تقاضاهای پرتقال و سیام و آیسلند و سویدن از جمله آن‌هایی است که باید مورد مذاکره قرار گیرد.


آرمگاه مرحوم سید‌جمال‌الدین اسد‌آبادی (افغانی)

رادیو دهلی – از کابل خبر می‌رسد که دولت افغانستان یک کمیته‌ از کارشناسان تشکیل داده که تصمیم به بنای یک آرماگاه مجللی برای مرحوم سید‌جمال‌الدین افغانی (اسد‌آبادی) تهیه کنند. جسد مرحوم سید‌جمال پارسال از ترکیه به افغانستان انتقال داده شد.


آمریکا در افغانستان فرودگاه و راه شوسه می‌سازد

رادیو مسکو خبر می‌دهد که متخصصین فنی و مهندسین امریکایی در کشور افغانستان مشغول تسطیح راه‌ها و ساختن فرود‌گاه‌ها می‌باشد و این عملیات یک قسمت از برنامۀ وسیع نظامی امریکایی‌ها‌ست که می‌خواهند در اطراف کشور شوروی تکیه‌گاه‌های نظامی داشته باشند. رادیوی مسکو این خبر را به وسیلۀ تلگرافی به دست آورده که از دهلی مخابره شده و منشأ خبر تلگرافی هم روایت یک نفر مسافری بوده که از افغانستان به هندوستان رفته است. همان مسافر اظهار داشته، اکنون عدۀ زیادی متخصص فنی و مهندس امریکایی در افغانستان مشغول کار هستند و منتظرند عدۀ زیادتری از همکاران‌شان قریباً وارد افغانستان شوند.


[] يادداشت‌ها

[] پی‌نوشت‌ها

تقاضای افغانستان برای عضویت سازمان ملل متفق پذیرفته شد، روزنامۀ اطلاعات، شمارۀ ۶۱۳۹، بیست‌و‌سوم مهرماه ۱۳۲۵
آرمگاه مرحوم سید‌جمال‌الدین اسد‌آبادی (افغانی)، روزنامۀ اطلاعات، شمارۀ ۶۱۴۵، چهاردهم شهریورماه ۱۳۲۵
آمریکا در افغانستان فرودگاه و راه شوسه می‌سازد، روزنامۀ اطلاعات، شمارۀ ۶۱۶۸، دهم مهر‌ماه ۱۳۲۵


[] جُستارهای وابسته
[] سرچشمه‌ها

وب‌سایت روزنامۀ جامعۀ باز