۱۳۹۴ فروردین ۱۸, سه‌شنبه

الحج

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن عربی سوره‌ی الحج


سوره‌یاب آیه‌یاب

سورۀ ۲۲: الحج

بسم‌الله الرحمن الرحيم

.. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. ()


تلاوت الزین محمد أحمد مرتل[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] سرچشمه‌ها

1 2