۱۳۹۴ فروردین ۲۰, پنجشنبه

الزخرف

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن عربی سوره‌ی الزخرف


سوره‌یاب آیه‌یاب

سوره‌ی ۴٣: الزخرف

بسم‌الله الرحمن الرحيم

.. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. ()


تلاوت الزین محمد أحمد مرتل[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] سرچشمه‌ها