۱۳۹۴ فروردین ۲۱, جمعه

الطارق

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن عربی سوره‌ی الطارق


سوره‌یاب آیه‌یاب

سوره ۸٦: الطارق

بسم‌الله الرحمن الرحيم

.. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. ()


تلاوت الزین محمد أحمد مرتل[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] سرچشمه‌ها

1