۱۳۹۴ فروردین ۲۱, جمعه

الفجر

از: دانشنامه‌ی آریانا

قرآن

متن عربی سوره‌ی الفجر


سوره‌یاب آیه‌یاب

سوره ۸۹: الفجر

بسم‌الله الرحمن الرحيم

.. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. () .. ()


تلاوت الزین محمد أحمد مرتل[] يادداشت‌ها
[] پی‌نوشت‌ها
[] سرچشمه‌ها

1